Tilfredshed med ro om Café Væxt

AALBORG: SF's medlem af socialudvalget, Anne-Dorte Krog er glad for, at Allan Bach har fået sin ansættelse som leder af Café Væxt forlænget med et år, og at der dermed er skabt ro om værestedet for tidligere misbrugere. Anne-Dorte Krog havde bebudet, at hun ville forfølge sagen, hvis socialforvaltningen fastholdt, at en anden skulle være leder på trods af, at Allan Bach både var brugernes og bestyrelsens kandidat. Socialforvaltningen ville indsætte en anden som leder for at få en personalemæssig kabale til at gå op. Men forvaltningen bøjede sig i fredags og gik med til, at populære Allan Bachs ansættelse bliver forlænget med et år. - Rokaden var en plan for at få en større personaleomplacering til at gå op, og selvfølgelig skal man behandle sine medarbejdere ordentligt. Men det skal altså ikke være på bekostning af kvaliteten, siger Anne-Dorte Krog. - Når både bestyrelse og bestyrelse er yderst tilfredse med Allan Bach og han selv ønsker at fortsætte i den stilling, han er konstitueret i, synes jeg det ville være forkert at erstatte ham med en anden, blot fordi der mangler placering efter en omorganisering i kommunen, tilføjer hun. Også Preben Pedersen (R) har været oprørt over socialforvaltningens fremgangsmåde. Hvis ikke sagen var blevet løst på en måde, der var acceptabel for brugerne og bestyrelsen, ville han have taget sagen op i byrådet. Det slipper han nu for. mons