EMNER

Tilfredshed med vandløb

BRØNDERSLEV:I perioden 1993 til 1996 foretog Brønderslev Kommune en revision af regulativerne for de kommunale vandløb. Kommunen har i dag 137.883 meter kommunevandløb, og de skal de revideres i perioden 2004-2007. Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om vandløbets tilstand, vedligeholdelse, samt rettigheder og pligter ved vandløbet. Teknisk Forvaltning vurderer, at det er forsvarligt at udskyde revisionen i fem år. I vurderingen indgår de ændringer, som er sket i de seneste ti år. Desuden har kommunens vedligeholdelse af vandløbene ikke givet væsentlige klager fra lodsejere, lystfiskere eller andre. - Da det fungerer helt tilfredsstillende ser vi ingen grund til en ny revision, der ville koste 1,5 mio. kroner, siger formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen. - Vi har forstået at alle parter er tilfredse. Der holdes synsforretninger, hvor alle parter er inviteret, og samarbejdet fungerer fint. Teknisk udvalg har derfor besluttet at udskyde revisionen i fem år, men udarbejde et tillæg til regulativerne - dette skal lægges offentligt frem, og borgerne har så mulighed for at gøre indsigelse indenfor otte uger.