Lokalpolitik

Tilfredsheden gjaldt også skolebyggeregnskabet

HADSUND:Byrådets ovennævnte tilfredshed med det kommunale 2004-regnskab gjaldt også det endelige byggeregnskab for den nye skole i Hadsund, som holdt sig inden for de bevilgede 101.209.000 kroner - endda så godt, at der er et restrådighedsbeløb på 538.000 kroner, som skal anvendes til IT på skolerne. Borgmester Karl Christensen svarede i sin fremlæggelse af regnskabet på en uudtalt kritik af, at der var sparet både "en vis ting og nøglerne" på byggeriet. Det var der ikke, sagde han og fremhævede derimod på linie med Mogens Jespersen (V) og Rita Moore (S) - selv om de ikke var enige i om antallet var 700 eller 1000 - at skolen var blevet en del kvadratmeter større end først planlagt. Der var også midler som skulle overføres til ombygningen af den gamle skole, og borgmesteren kom eventuelle undrende byrådsmedlemmer i møde ved at tilstå, at regnskabet kunne fremstå en smule kryptisk. Det var måske derfor, at byrådsmedlemmerne - efter at have rost byggebudgetstyringen - begav sig ud i en kvarterlang debat om det varmtvandsterapibassin, som ikke er etableret i den nye skole eller bliver det i den gamle. Der var en hel række af delvist modstridende forklaringer på, og borgmesteren undlod helt imod sædvane at standse debatten, da den i lang tid blev uden for emnet. Tværtimod deltog han selv i den.