-Tilfredsheden kan smages i sovsen

Lone Hejlskov
49-åri­ge Mary-Ann Sø­ren­sen er le­den­de øko­no­ma i Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. Et job hvor hun kom­mer til at be­væ­ge sig me­get rundt mel­lem de for­skel­li­ge køk­ke­ner, her er hun i Cen­tral­køk­ke­net på Pan­drup Ple­je­cen­ter.FOTO Mar­tin Dam­gård.
Ernæring 15. januar 2007 05:00

JAMMERBUGT: Hun har gået i skole med forhenværende damelandsholdstræner, Jan Pytlick. Og i lighed med ham, lader den sydfynske dialekt sig ikke fornægte, selv om 49-årige Mary-Ann Sørensen har boet på ejendommen i Hunetorp lidt uden for Hune i omkring 17 år. Men hun behersker skam også vendelbomålet, forsikrer hun som da hun overraskede den øvrige bestyrelse i Kost- og Ernæringsforbundet ved at konstatere ”ja fint skal det være, men noget prongværk, er det.” I 16 år har Mary-Ann Sørensen været leder af Centralkøkkenet i Pandrup og nu har hun taget hul på en ny udfordring som ledende økonoma i Jammerbugt Kommune, hvor hun har ansvaret for omkring 40 medarbejdere, fordelt på fire store køkkener og to mindre køkkener. Mary-Ann Sørensen har sagt ja tak til et job, der endnu mangler afklaring på en række områder. Visionen lægger fast fra politisk hold, der skal laves god og ernæringsrigtig mad for unge og gamle. Men det er blandt andet uvist, om der skal produceres mad på et eller to køkkener i kommunen, og om det skal være køle-, frost-, varm eller vakuumpakket mad. Det afhænger af politikernes endelige beslutning. De mange løse ender tager Mary-Ann Sørensen med ophøjet ro, selv om hun selvfølgelig ligesom medarbejderne gerne ser, at der snart kommer en afklaring. - Jeg har altid syntes, at det har været spændende at få ting til at fungere og jeg synes, at det er spændende at få ændret ting til det bedre, siger hun og tilføjer. - Jeg har skrevet julekort til alle medarbejderne og brugte heri citatet ”Udfordringer kan være et trin på vejen, eller en sten på vejen - det afhænger af, hvordan man betragter den”, siger hun. Indtil 1. juli har Jammerbugt Kommune fået en dispensation fra Indenrigsministeriet til at fortsætte med de gamle kommuners madservice. Det betyder, at borgerne i de gamle Fjerritslev og Brovst Kommuner får varm mad bragt ud hver dag. Borgerne i den forhenværende Aabybro Kommune får kølemad bragt ud tre gange om ugen og i gamle Pandrup Kommune køres frostmad ud til syv dage en gang om ugen. Mary-Ann Sørensen vil ikke på forhånd tage stilling til spørgsmålene. - Kommunernes Revision har i gang med at lave en analyse og jeg ved ikke, hvad den ender med, Vidste jeg det var der jo ingen grund til at bruge penge på det. Som fagpersoner, kan vi lave det, vi bliver bedt om og det politikerne beslutter, men ressourcerne skal følge med og det er vigtigt, at borgere og medarbejdere er tilfredse, siger Mary-Ann Sørensen, der erkender, at 2007 bliver et år fyldt med udfordringer. - Det her er ikke bare en fusion mellem to virksomheder, det er mange virksomhedskulturer, der skal slås sammen. Og der er mange udfordringer, men den største bliver, at vi får udført de ting, som politikerne beslutter, så borgerne bliver ordentlig tilfredse. Den næste del er at få lavet en organisation, så det er nogle dygtige og tilfredse medarbejder, for det tror jeg faktisk kan smages i sovsen, siger Mary-Ann Sørensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...