TILFREDShedsundersøgelse

] 36 skoler fra hele landet har deltaget i KL’s undersøgelse. ] Forældrene er blevet spurgt om tilfredsheden med de udendørs faciliteter, de fysiske rammer, undervisningsmaterialets kvalitet, lærernes tid til det enkelte barn, trafiksikkerhed mellem skole og hjem, barnets trivsel, samarbejdet mellem skole og hjem, det faglige udbytte, forældrenes mulighed for at påvirke undervisningen. ]59,1 pct. af forældrene er meget tilfredse, 31,8 pct. er tilfredse og 9,1 pct. er utilfredse.

Forsiden