Kemikalier

Tilfredsstillende

Jeg er særdeles tilfreds med, at regeringen nu er parat til et forbud mod det hormonforstyrrende stof Bisphenol-A i sutteflasker.

Socialdemokraterne ser forbuddet som en styrkelse af den danske indsats mod de hormonforstyrrende stoffer. Et dansk forbud vil lægge et ekstra pres på EU systemet for at sikre et forbud i hele Europa. Derfor er dagens kovending ikke blot en sejr for danske forbrugere, men for alle Europas forbrugere. Den førende internationale forsker Niels-Erik Skakkebæk kontaktede for nylig Folketingets fødevareudvalg med en anbefaling af at benytte forsigtighedsprincippet i forhold til Bisphenol-A. Denne anbefaling ser nu ud til at have åbnet øjnene hos den danske regering. Et dansk forbud mod Bisphenol-A i sutteflasker er i sig selv en lille sejr, men anvendelsen af forsigtighedsprincippet og beskyttelsesklausulen i EU-retten er en meget vigtig principiel sejr.