Tilfredstillende sæson i golfklub

Aabybro Golfklub kan se tilbage på en tilfredsstillende sæson 2008, oplyser klubbens formand, Niels A. Jensen.

Niels A. Jensen ser lyst på 2009-sæsonen Foto: Lars Pauli

Niels A. Jensen ser lyst på 2009-sæsonen Foto: Lars Pauli

De mål, som bestyrelsen lagde for klubben i 2008, er stort set nået. På den 18 hullers golfbanen er der hen over sæsonen udført en lang række forbedringer, som sammen med den løbende almindelige vedligeholdelse af banen har givet golfbanen et godt løft. Såvel klubmedlemmer som gæstespillere har kunnet glæde sig over en pæn og fuldt tilfredsstillende banestandard. - Golfklubben har gennem sin golfskole uddannet knap 70 nye medlemmer. Langt hovedparten af klubbens begyndere har efter afsluttet golfuddannelse valgt et medlemskab i Aabybro Golfklub, der kan notere sig, at klubben har kunnet fastholde sit medlemstal suppleret med en mindre stigning, siger Niels A. Jensen. - Gæstespillere har i øget omfang lagt vejen omkring golfbanen på Høbækgaard. Golfklubben kan på området green fee spillere notere sig en pæn stigning i forhold til 2007, tilføjer han. Et karakteristisk element i klubbens liv er en høj frivillig indsats fra mange klubmedlemmer. Denne indsats er også ydet her i 2008 til stor gavn for klubben og dens udvikling. Økonomisk forventer bestyrelsen, at golfklubben kommer ud med et positivt resultat i årets regnskab. Aabybro Golfklub ser positivt frem til en ny sæson i 2009, hvor golfklubben igen vil uddanne nybegyndere gennem klubbens golfskole. Klubben har modtaget de første 28 tilmeldinger til hold 1, der indleder uddannelsen omkring 1. april under ledelse af Tommy Bitsch, der er klubbens nye golftræner i 2009.