Tilgængelig og nær station giver flest passagerer

En nærbanestation skal være let at komme til og ligge tæt på de beboere, der skal bruge nærbanen, lyder Banestyrelsens begrundelse for Skalborg Stations placering

Trafikforhold 30. september 2002 08:00

SKALBORG: Skalborg Station, der kommer i forbindelse med Aalborg Nærbane, bliver et knudepunkt, hvor der er både er busforbindelser, samt mulighed for at parkere cykel eller bil og derefter tage toget resten af vejen. Det betyder, ifølge Banestyrelsen, at det vil være muligt at komme fra Skalborg Station til Aalborg Banegård på bare syv minutter. Med andre ord: godt nyt til alle bilister, der er ved at se rødt over den langsommelige myldretidstrafik. Men ikke alle er glade. Adskillige beboere på Kettrup Allé og Engdraget er stærkt utilfredse med, at den nye Skalborg Station med perron og parkeringsplads skal ligge lige klods op ad deres huse. Beboerne frygter, at trafikken bliver væsentligt forøget i deres nærområde, og de er forundrede over, at man ikke har valgt at lægge stationen enten ved dyrskuepladsen lige syd for parcelhusområdet - eller ved den gamle station, der ligger knap 400 meter nord for Engdraget og Kettrup Allé. Projektleder fra Banestyrelsen Annette Legart fortæller, at man har valgt at placere stationen ud for Engdraget netop fordi, at den kan ligge tæt på beboerne i området. Samtidig er tilgængeligheden god: Det er let at komme til og fra på cykel, i bil, eller med bus, mener projektlederen. - Det er ligesom et S-banesystem. Det skal ligge der, hvor du bor, siger Annette Legart om nærbanestationens placering. Hun fortæller, at man også har undersøgt muligheden for at placere stationen i nærheden af Dallvej ved den sydlige ende af dyrskuepladsen. - Men her er der ikke det samme passagerpotentiale. Buslinjerne kan ikke komme den vej omkring. Det er et udviklingsområde, siger Annette Legart om Dallvej-løsningen. Gamle station ikke overvejet Det andet forslag fra beboerne - at placere stationen ved den gamle station på Stationsmestervej - har man, ifølge Annette Legart, slet ikke overvejet. Det skyldes, at det oprindeligt var meningen, at der også skulle ligge en nærbanestation ved Over Kæret nord for Skalborg. Og i så fald ville de to nærbanestop have ligget for tæt på hinanden. Annette Legart forklarer, at stationen ved Over Kæret blev sparet væk med den ny regering. Ud over nærheden og tilgængeligheden er der en anden begrundelse for, hvorfor Skalborg Station skal ligge ved Engdraget: nemlig den eksisterende bro over banen for fodgængere og cyklister. Hvis stationen skulle placeres et andet sted ville det kræve en ny overgang og det koster penge. Bro spiller ind Annette Legart siger, at den eksisterende bro ikke har vejet tungest i beslutningen om placeringen af stationen, men hun indrømmer, at den har spillet ind: - Vi forsøger at få så meget nærbaneudbygning for de midler, der er sat til rådighed, siger projektlederen fra Banestyrelsen. - Jeg tror flertallet, synes det er godt, siger Annette Legart om den valgte placering. - Selvfølgelig kommer der øget trafik til stationen, siger Annette Legart, der henviser til Aalborg Kommune for yderligere oplysninger om, hvor voldsom trafikken vil blive. Det er kommunen, der blandt andet står for anlæggelsen af nærbanestationernes parkeringspladser. Projektleder Henning Mosdal fra kommunens tekniske forvaltning mener ikke, beboerne har grund til at frygte voldsom trafik og mange biler. Han pointerer, at hensigten med en nærbane netop er, at den ligger så tæt på, at de færreste har behov for at starte bilen. - Jeg tror, trafikken bliver meget begrænset. De fleste vil ikke starte bilen, men gå eller cykle til stationen, mener Henning Mosdal. Ifølge Banestyrelsens beregninger bliver Skalborg den mest benyttede nærbanestation med ca. 1200 passagerer dagligt. Støvring og Lindholm kommer på andenpladsen med hver 800 passagerer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...