Tilgang til ungdomsklub

ASTRUP: Efter den periode sidste år med lavt medlemstal er der igen kommet blus på aktiviteterne i Astrup Ungdomsklub. - Det går godt. Vi har et stigende antal medlemmer, så der nu er 16 med i klubben og flere er på vej. Sidste år havde vi en meget lille årgang i 7. klasse her i Astrup, mens årgangen i år er noget større, siger formanden John Schmidth om baggrunden for det øgede medlemstal. Han har sagt ja til at gå forrest i forældrebestyrelsen en periode mere og på generalforsamlingen onsdag aften skete der kun en enkelt udskiftning, idet Niels Marquardsen blev afløst af John Thomsen. De unges repræsentant i bestyrelsen var blevet for gammel, så de valgte Casper Thomsen i stedet. - Det er stadigvæk initiativkredsen af forældre, der trækker læsset. Vi vil gerne udbrede kendskabet til klubben, og derfor holder vi inden længe en forældreaften, hvor de får en orientering om hvad klubben laver, oplyser John Schmidth. poch