Lokalpolitik

Tilgivelse og lokalplaner

Udestuerne på Mastrupvej blev berømte i det forgange år

STØVRING:Hvad gør vi, sådan meget ordret løs spørgsmålet, da teknisk forvaltning henvendte sig til politikerne om de senere så berømte udestuer på Mastrupvej. En beboer havde søgt om tilladelse til en sådan udestue, og dem var der i forvejen mange af. Det var ikke så godt, for faktisk var der lige fra starten bygget for meget og bedre blev det jo ikke af, at udestuerne var kommet til gennem årene. Beboerne blev dog reddet på målstregen. Før lokalplanernes tid, var begrænsningen i ormådet 25-30 procent bebyggelse. I en ny lokalplan for området blev fastsat en bebyggelsesprocent på 50. En anden lokalplan har i årets løb drillet byrådet og ikke mindst forvaltningen. Ved Kærvej er der planer om en større bebyggelse, og for at få den sag ordentlig på plads, er der udarbejdet ikke bare en lokalplan, men yderligere en plan, hvor det er hug, stik og nagelfast, at alle procedurer er overholdt. Nogle beboere i området mener nemlig ikke, at de er blevet tilstrækkeligt inddraget ved den første plan og uafvidende er blevet naboer til et udvidet byggeområde med etagebebyggelse og indblik i deres nabohaver. Over nytåret står andre planer og venter på deres endelige afslutning. Det gælder således lokalplan 164 for Højdedraget syd i Støvring mellem Mastrup Bæk, Over Bækken, Hobrovej og Nibevej. Det er et meget naturskønt område med fredningen fra 1985 af Mastrup Bækken mod vest. Lokalplanen er ude i offentlig høring til 5. januar. Det samme gælder et revideret forslag til lokalplan for Guldbæk Nord, rettelser blandt andet sikrer, at en del af området højest får bebyggelse i en etage.