Lokalpolitik

Tilgroet krogrund i Voerså ryddes

Den nystiftede forening Voerså Byudvikling vil overtage krogrunden midt i byen - håbet er, at der her skal bygges et flot kulturhus

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dette gamle blikskur pynter bestemt ikke, når man kommer sejlende på åen. Skuret vil blive fjernet med entreprenørmaskiner grundlovsdag. Foto: Frilev Emil Pedersen

De har store visioner i Voerså. Og de er villige til at gøre en indsats for at nå deres mål. Således kan man sammenfatte det arbejde, som den nystiftede forening Voerså Byudvikling er gået i gang med. Målet er i første omgang at overtage krogrunden midt i byen (hvor Voerså Kro lå indtil storbranden i 2006) - Arbejdet skrider fremad så hurtigt, det kan lade sig gøre. Vi har holdt en del møder med ejeren af krogrunden, Hans Peter Nielsen, samt haft møder med et arkitektfirma, siger Gynther Mølgård, der er formand for Voerså Byudvikling,. Han fortæller, at foreningen har lavet en aftale om forkøbsret med ejeren, således at den centralt beliggende grund kan forblive lokalt ejet. - Grunden ligner nærmest en losseplads efterhånden. Folk er begyndt at stille gamle biler uden nummerplader på parkeringspladsen, og der ligger en masse træaffald, grene og en bunke grus, siger Gynther Mølgaard, der understreger, at der nu skal ryddes grundigt op. Grundlovsdag kommer frivillige med et par entreprenørmaskiner, og så går oprydningen i gang kl. 09. - Kl. 10 vil vi invitere alle interesserede til en happening og bese grunden. Samtidig byder vi på en lille forfriskning, mens vi fortæller om, hvor vi står nu, hvor langt vi er kommet, og hvad vore fremtidsplaner er. Til stede kommer også arkitekt Kim Bæk fra Arkinord i Frederikshavn. Kim Bæk medbringer diverse skitseforslag til et multi/kulturhus på grunden, slutter Gynther Mølgård. Ifølge vedtægterne er Voerså Byudviklings formål at skabe økonomisk basis for samt initiativ til opførelse af et multi/kulturhus til gavn for Voerså by og omegn. I Voerså by og omegn har foreningen sendt løbesedler rundt med opfordring om at støtte projektet. På løbesedlen står blandt andet: "For at kunne søge om midler fra fonde og puljer, er det væsentligt at kunne dokumentere en solid lokal opbakning til projektet. Derfor har vi brug for dit medlemskab. For at projektet kan lykkes, må vi stå sammen - og vi håber på din opbakning i form af indmeldelse i foreningen." Medlemmerne betaler et fastsat indmeldelseskontingent på minimum 1.000 kroner. Kontingentet giver ret til livsvarigt medlemskab af foreningen uden yderligere betaling af kontingenter. Større donationer er naturligvis også velkomne, men giver ikke flere stemmer på kommende generalforsamlinger. Allerede på den stiftende generalforsamling blev der tegnet medlemskaber for 69.000 kroner.