Lokalpolitik

Tilhørere må klappe

Borgmester afgør, hvornår publikum forstyrrer.

Der må fortsat klappes i byrådssalen, så længe borgmesteren - og i sidste ende byrådet - finder, at det ikke forstyrrer forhandlingerne. Det fastslog borgmester Henning G. Jensen (S) på seneste byrådsmøde, og det skete i forlængelse af foregående møde, hvor et talstærkt publikum reagerede med bifald på en række byrådsmedlemmers indlæg vedrørende 3. Limfjordsforbindelse. Publikums reaktion fik Venstres Marian Geller til at kritisere Henning G. Jensen for som mødeleder at se stort på reglerne i byrådets forretningsorden. På mødet i går kunne borgmesteren imidlertid med henvisning til forretningsordenens paragraffer slå fast, at det i første omgang er hans afgørelse, hvorvidt klapsalver er forbudt eller ej. En borgmester har dog ikke uindskrænket magt i forhold til accept eller ikke accept af publikums optræden, idet byrådet kan vedtage et ordensreglement, som nærmere specificeres, hvad tilhørerne må henholdsvis ikke må.