Aalborg

Tilhold er et skøn

Tilhold er et skøn

NORDJYLLAND: Betingelserne for en advarsel (polititilhold) fremgår ikke af straffelovens § 265, og afgørelsen beror derfor i vidt omfang på politiets skøn. I en skrivelse til landets politimestre giver justiteministeriet dog visse retningslinjer for skønnet. Heri står blandt andet, at afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret vurdering af samtlige faktiske og retslige forhold, der indgår i sagen. "Politiet bør imidlertid ... i tvivlstilfælde ikke være for tilbageholdende med at meddele en advarsel", lyder det i skrivelsen. Den peger på, at en mand kun kan få advarsel (polititilhold), hvis han har banket sin kone flere gange. Ikke hvis kvinden blot er bange for at få tæsk af gemalen. "Det er på den anden side ikke nødvendigt, at episoder har været anmeldt til eller efterforsket af politiet". lisb Kilde: Cirkulæreskrivelse til politimestrene om behandling af sager om meddelelse af advarsler i henhold til straffelovens § 265