Tilhold til voldelige ægtemænd virker ikke

Tilhold til voldelige ægtemænd virker ikke

Mange af de omkring 1000 polititilhold, der hvert år forbyder en voldelig mand at nærme sig sin tidligere hustru eller kæreste, viser sig ofte at være både virkningsløse og utilstrækkelige. Mændene finder blot en måde at omgå forbuddet, og det får mange voldsramte kvinder til helt at undlade at søge om tilhold, fordi det alligevel ikke har nogen effekt. Sådan lyder kritikken fra Anne Mau, der er sekretariatsleder i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark, (LOKK). - Manden finder lynhurtigt en måde at omgå det på. Han finder ud af, hvor kvinden handler, så han hele tiden kan puste hende i nakken nede i supermarkedet, eller når hun skal hente børnene i børnehaven. Han holder måske øje med hende fra den anden side af gaden, så hun ikke tør at gå ud. På den måde har manden ikke opsøgt hende og dermed heller ikke overtrådt sit tilhold, siger Anne Mau til Ritzau. Hun ser hellere, at de kvinder, som forfølges og chikaneres, udstyres med en såkaldt GPS-alarm. Det er en avanceret mobiltelefon, der døgnet rundt sender signaler til satellitter i kredsløb om jorden. På den måde kan politiet fastslå kvindens opholdssted inden for fem meters nøjagtighed og hurtigt nå frem. - Jeg er overbevist om, at overfaldsalarmerne ville have en præventiv effekt, hvis manden fandt ud af, at hans tidligere kone havde sådan én. Samtidig giver alarmerne kvinderne en større tryghed og sikkerhed, påpeger Anne Mau. Regeringen afsatte i alt to millioner kroner i februar sidste år til indkøb af 150 alarmer, og meningen var, at politiet skulle udlevere dem gratis til kvinder, som har været udsat for vold og stadig er truet på livet. Men som Ritzau tidligere har afsløret, så ligger størsteparten af alarmerne nu og samler støv i politiets skuffer. I Københavns Politi har man kun udleveret i alt otte alarmer, siden ordningen blev skudt i gang. De resterende 42 alarmer, der er tildelt hovedstadsområdet, ligger ubrugte hen. Det har fået justitsminister Lene Espersen (K) til at bede Rigspolitiet iværksætte en undersøgelse i de enkelte politikredse og på den måde få klarlagt problemet. Samtidig har justitsministeren lagt op til, at strafferammen for at overtræde et tilhold skærpes fra de nuværende seks måneders til to års fængsel. Men ifølge Anne Mau er det i forvejen meget vanskeligt at håndhæve et tilhold, som ikke i sig selv er en straf. Først når det overtrædes, kan der straffes, og hun finder det derfor problematisk, at tilholdet heller ikke på den måde har vist sig særlig effektivt. I Glostrup Politi mener politimester Jørgen Bro imidlertid, at det vil udvide politiets efterforskningsmuligheder, hvis strafferammen bliver hævet. - Jo højere strafferammen er, jo større bliver muligheden for at få en telefonaflytningskendelse, hvis en stor del af chikanen eksempelvis foregår over telefonen. Men det vil kun ske i sager, hvor der også indgår alvorlige trusler, siger Jørn Bro, der ikke kan mindes en eneste sag fra sin egen politikreds, hvor man har udnyttet den nuværende strafferamme. - Langt de fleste sager ordnes ved bøder, og ofte gør en alvorlig samtale med politiet indtryk på de voldelige mænd. Det er den måde, vi helst vil løse disse sager på, siger politimesteren. Han indrømmer, at politiet derfor ofte nøjes med at give de voldelige ægtemænd en løftet pegefinger. - Den første advarsel virker på en del. Mange mænd bliver faktisk lidt forskrækkede over, at det, de har gjort, medfører politiets indblanding. Men så er der nogen, som er enten meget dumme eller stædige og ikke kan fatte, at de skal holde sig væk. Dem må vi udstyre med et tilhold, og det gør vi meget hurtigt - især hvis der er vold indblandet, siger Jørn Bro. Anne Mau fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre finder det positivt, at politiet tilsyneladende også har erkendt, at tilhold har sine begrænsninger. - Der er selvfølgelig nogle situationer, hvor det fungerer. Men i de tilfælde, hvor der virkelig er brug for et tilhold, er det dybest set ikke noget værd, siger hun. /ritzau/