Redningsvæsen

Tilkaldt 223 gange i 2008

Antal blinde brandalarmer halveret i Jammerbugt Kommune.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ambulanceansvarlig hos Falck i Region Nordjylland, Kjeld Brogaard, overbragte korpset nytårshilsen til reddere og brandsvende med base på stationen i Fjerritslev.

223 gange rykkede brandsvendene på de fire brandstationer i Jammerbugt Kommune til brand i 2008, og det er omtrent samme antal som året før. I tallet indgår udrykning til blinde alarmer, falske anmeldelser og støtte til naboområder. Beredskabschef ved Jammerbugt Kommune, Per Nielsen, fortalte ved nytårsparolen hos Falck i Fjerritslev om årets gang på beredskabsområdet. På udrykningsområdet betegnede han 2008 som et normalt år. Antallet af reelle alarmer i Jammerbugt Kommune lå med 223 på næsten samme niveau som tidligere. - Det er mig en stor glæde at konstatere, at antallet af blinde alarmer er faldet drastisk. En af målsætninger for beredskabet var, at dette tal skulle reduceres med fem procent om året. Dette er til fulde indfriet, idet antallet blev mere end halveret i 2008. Fra 44 i 2007 til 21 i 2008, fortalte Per Nielsen. - Heldigvis har vi i Jammerbugt Kommune været forskånet for de helt store brande og ulykker i 2008. Brandmandskab i Fjerritslev har i flere år rykket ud til trafikulykker med fastklemte ofre. I 2008 modtog stationerne Pandrup og Aabybro også frigørelsesudstyr, og personalet modtog uddannelse i at betjene dette. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion lørdag.