Tilkøbsydelser til ældre

I dag er det kun private fritvalgsfirmaer, der har lov at tilbyde ældre ekstra ydelser som f.eks. rengøring, vask og indkøb. Den kommunale del af hjemmehjælpen som er langt den største, er den begyndt at miste markedsandel, ved at de ældre i dag er tvunget til at entrere med private firmaer? Dette er vore ældre tvunget til selv om de er meget tilfredse med den kommunale hjemmehjælp, hvor kommunen ikke har lov til levere varen, på grund af en urimelig lov der rammer vore ældre. En stor del af vore ældre der modtager hjemmehjælp, ønsker helt naturligt at kunne få mulighed for at kunne få denne ekstra ydelse - mod desværre - en ekstra betaling! Det som vi ser her er det en lov som bryder med rimeligheden vedr. fair konkurrence mellem det private og offentliges muligheder for at tilbyde dette! Denne lov er aldeles urimelig og den får sikkert lov til at ”leve” i bedste velgående, så længe vi har en borgerlig regering. Dette er vi vidne til, uagtet at der i vejledninger vedr. Frit Valg tydelig bliver understreget at alle leverandører skal ha" mulighed for at blive behandlet lige. Men det er åbenbart ikke det kommunale system at det gør sig gældende for! Jeg er bekymret for at vores kommunale hjemmehjælp bliver sejlet agterud på grund af borgerlig ihærdighed med at blokerer for kommunale ekstra ydelser til vore ældre. Nogen vil sige, at så er alternativet at man kan entrerer de private firmaer! Ja det kan man,- men hvor er så fritvalgsmodellen henne? Dette problem skal løses! Vore ældre og vores ”Ny” kommune bør følge op på det ansvar som i forvejen ligger her, og at vi vil gennemføre at kunne tilbyde denne ekstra tilkøbsydelse. Dette må selv de borgerlige i byrådet kigge meget på,- og deltage i en markant markedsføring! Det er ønskeligt, at de sammen med andre partier vil samarbejde om at få stoppet denne ”blokering” af ekstraydelser fra deres egen kommune til de ældre. Det må være i alles interesse at vi markedsfører os og at der kommer lighed på området! Det ligger socialdemokraterne meget stærkt på sinde at gennemføre denne ændring og at vi vil starte debatten. For at understrege vigtigheden af mit ønske og uanset der er lov der hindrer det, stiller jeg forslag til behandling på dagsordenen i det socialudvalget d. 5. september 2007.