Lokalpolitik

Tilladelse til at bygge i landzone

{ NIBE: - Nu prøver vi, men der er risiko for, at amtet ikke vil være med. Sådan lyder bemærkningen fra Elin Møller (S), formand for teknik- og miljøudvalget i Nibe Kommune, som er gået med til at lade en beboer i Ejdrup opføre et hus i landzone umiddelbart nord for landsbyafgrænsningen i Ejdrup. Sagen har været til naboorientering og til udtalelse hos amtet, der mener, at ejendommen ligger i et naturområde, og at en tilladelse vil stride imod regionplanen. Nibe Kommunes forvaltningen har på den baggrund indstillet, at ansøgeren får afslag på at bygge. Men udvalget har valgt ikke at følge trop. - Vi vil gerne støtte op omkring bosætning i landsbyerne, og desuden har vi lagt vægt på, at byggeriet bliver sammenhængende med bygrænsen, siger Elin Møller. Ejeren har dog fået at vide, at han kun må opføre et byggeri svarende til et parcelhus. Desuden er der gjort opmærksom på amtets betænkeligheder.