Tilladelse til at hente sand på Grenen kom sent

Kommunen har fået ny et-årig tilladelse til at hente sand

Natur 24. september 2002 08:00

SKAGEN: Selv om man i Skov og Naturstyrelsen principielt mener, at den årlige indvinding af sand på Nordstrand til brug ved fodring af kysterne på sydsiden af Grenen, ikke harmonerer med de store landskabs- og naturværdier, der er på Grenen, har styrelsen atter givet Skagen Kommune tilladelse til at hente 60.000 kubikmeter på Nordstrand. Når man i Skov og Naturstyrelsen giver tilladelsen hænger det sammen med, at ingen af de parter, der er blevet bedt om at udtale sig om sandindvindingen, mener, at der sker nogen skade på hverken landskabet eller de fredede klitarealer ved, at der indvindes en så forholdsvis lille mængde sand, som der her er tale om. Der lægges årligt væsentlig mere sand til Grenens nordside end 60.000 kubikmeter, og da transporten af sandet fra nordsiden til kysterne på sydsiden sker ad ruter, som er lagt med størst mulig hensyn til landskabet og naturen, er skaderene ved sandindvindingen meget begrænsede. Desuden er der snævre rammer for, hvordan omladningen af sandet må foregå. Skagen Kommune søgte om tilladelse til at indvinde de 60.000 kubikmeter i slutningen af juni, og tilladelsen fra Skov og Naturstyrelsens råstofkontor er først kommet nu. Det betyder, at selve sandfodringsarbejdet kommer i gang senere, end man oprindelig havde planlagt. Det er dog noget, der er taget forbehold for ved licitationen over arbejdet, så i praksis betyder det blot, at man kan begynde sandindvindingen umiddelbart efter efterårsferien i stedet for, som planlagt, i begyndelsen af oktober. Det var under alle omstændigheder med i aftalen, at der ikke ville blive kørt sand i skolernes efterårsferie. Det er planlagt, at sandfodringsarbejdet vil tage et par måneder, så man i år slutter i midten af december. Indvindingen af sand på Nordstranden er mulig, fordi tilladelsen går på, at sandet skal hentes uden for den øjeblikkelige kystlinje. Selve landområdet på Grenen er EF-habitatområde, men det er området uden for kystlinjen ikke.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...