EMNER

Tilladelse til at ryge

Institutioner for de svageste har stadig dispensation fra kommunens skrappe rygeregler.

Godt nok er der totalt rygeforbud på alle kommunale kontorer og institutioner. Eller næsten. For hvis man har tungtvejende grunde så kan man godt få dispensation. Det er der en håndfuld kommunale steder, der har fået. Men hvert år skal dispensationen op til fornyet vurdering og det var de i går i familie- og beskæftigelsesudvalget. De få steder, der har fået dispensation er især institutioner, der rummer nogle af samfundets allersvageste. Blandt andet forsorgshjemmet Svenstrupgård, der i deres ansøgning pointerer, at det vil være ren utopi at tro på, at deres målgruppe vil blive røgfri. Andre steder argumenterer med, at hvis de skulle indføre rygeforbud så vil en hel del af deres brugere simpelthen stoppe med at komme der. De fleste af stederne har dog indrettet rygerum, så ikke-rygere kan undgå de værste gener. - Det er mennesker, der har det meget svært i livet, og rygning er nok et af de mindste problemer de har. Så jeg har ingen problemer med, at vi gør få undtagelser og dispenserer for rygeforbuddet, siger rådmand Mai-Britt Iversen. Kun Anne Dorte Krog (SF) stemte imod at give fortsat dispensation til at overtræde ryge-lovgivningen.