Løkken

Tilladelsen

Regionens tilladelse til at grave sand på stranden i Løkken omfatter et areal på fire hektar. Det er umiddelbart syd for Løkken Læmole. Sandet skal bruges til støbesand på et jernstøberi. Gravningen skal afvikles i løbet af to år.