Tillægsydelser kan være ok

Ugens emne: Skal kommunerne have lov at udbyde ekstra velfærdsydelser?

Lokalpolitik 10. marts 2007 20:06

Kære Anders Enhedslisten mener, at kommuner ikke har mulighed for at sælge sin produktion til andre end sig selv. Den ekspertise, kommunerne har udviklet, vil gøre, at man ofte kan sælge produkter af høj kvalitet. Dette gælder på alle områder. F.eks. var Enhedslisten imod, at man nedlagde det kommunale gartneri i Aalborg. Her havde man en produktion af høj kvalitet og var også i stand til at indsluse folk på arbejdsmarkedet, der havde svært ved at bide sig fast på dette. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at indførelsen af tilkøbsydelser ikke bruges til at skære ned på de ydelser, kommunerne skal stille gratis til rådighed for borgerne. MVH Per Kære Per Det er fornuftigt at lade kommunerne yde ekstraydelser til borgere, der gerne vil have yderligere service, end hvad det offentlige kan levere som standard. Men det, der er vigtigt i denne sammenhæng, er, at det ikke går ud over konkurrencen i forhold til private udbydere. Der skal være fair konkurrence, også når det offentlige udbyder ydelser. Derfor vil det være nødvendigt med en række retningslinjer, der sikrer, at tillægsydelser administreres fra deres ”egen kasse”. Venlig hilsen Anders Kære Anders Du synes åbenbart, at hensynet til erhvervslivet er det vigtigste i denne sag. Jeg synes, at hensynet til borgernes lige adgang til offentlig service er det vigtigste problem i forhold til at indføre de såkaldte tillægsydelser. Det er fremgået meget klart af debatten, at mange borgerlige politikere vil bruge muligheden for at kunne købe ekstraydelser til at afvise kritik fra borgerne med, at de jo bare selv kan betale for at få lidt ekstra. Det vil ramme de økonomisk dårligt stillede borgere hårdt. Derfor er det nødvendigt med sikkerhed for et højt niveau af ydelser til borgerne, som betales over skatten og derfor er gratis for brugerne. MVH Per Kære Per Jeg mener ikke, at det er det offentliges opgave at udkonkurrere erhvervslivet ved ikke at tage den reelle pris for en ekstraydelse. Derimod håber jeg, at det offentlige kan levere så god en service, at borgerne vælger den offentlige ekstraydelse. Det er det fantastiske ved det frie valg - hvis man ikke er tilfreds med det, en udbyder leverer, så kan man vælge en anden. Det gælder jo også på dette område, hvor det offentlige og det private på lige vilkår kan tilbyde ekstra ydelser - til gavn for borgerne. Venlig hilsen Anders Kære Anders Det vigtigste er, at vi hele tiden kan forbedre de ydelser, det offentlige stiller til rådighed for borgerne. Kvaliteten og omfanget af disse ydelser skal følge velstandsudviklingen i samfundet. Derudover synes jeg, det er rimeligt, at det offentlige også får mulighed for at sælge produkter og ydelser, som det offentlige kan producere. Jeg ser ikke nogen grund til, at det offentlige ikke skulle have mulighed for at konkurrere med private firmaer. MVH Per Kære Per Jeg er enig i, at det offentlige skal levere en god service, og det bliver i sig selv en kæmpe udfordring i fremtiden med den demografiske udvikling. Derfor er det godt, at regeringen har iværksat en kvalitetsreform af den offentlige sektor. Det er okay, at det offentlige udbyder ekstraydelser, men det må ikke blive konkurrence forvridende. Jeg synes, det er positivt med mulighed for tilkøbsydelser, hvis man har et ønske om mere, end hvad det offentlige kan tilbyde som standard. Venlig hilsen Anders [ Per Clausen er 51 år og folketingsmedlem for Enhedslisten. Han bor sammen med Susanne og har krimier og ølsmagning som hobbyer. Var tidligere folketingskandidat for Venstresocialisterne og har været med siden Enhedslistens start. Valgt i Aalborg Øst-kredsen. [ Anders Broholm er 22 år og bor i Gærum, Frederikshavn. Han læser til daglig samfundsfag på Aalborg Universitet og har bl.a. arbejdet som lærervikar og i butik. Er medlem af byrådet i Frederikshavn og medlem af Regionsrådet. Han er folketingskandidat for Venstre i Frederikshavn kreds.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...