EMNER

Tillid bedre pædagogik end gulerod og pisk

Regeringen taber de svage med "noget for noget"-udspil, mener seminarierektor

AALBORG:"Noget for noget" hedder regeringens overskrift på dens nye projekt genopdragelse af danskerne. Men det er en rigtig skidt metode, hvis man vil have fællesskabsfølelse og ansvarsfølelse til at blomstre. Den slags opelskes hverken med pisk eller gulerødder. Det er i hvert fald ikke den metode, de vordende pædagoger på Aalborg Socialpædagogiske Seminarium får anbefalet at prioritere, hvis de vil have topkarakter til eksamen. Heller ikke, selv om seminariets rektor, Birthe Marie Pilgaard, godt kan være enig i regeringens mål, sådan som det er formuleret af justitsminister Lene Espersen - at det drejer sig om at understrege, at den enkeltes opførsel ikke er ligegyldig men har betydning for andre end den pågældende selv. - Man kan jo godt have samme mål uden at være enige i midlet, og jeg er bestemt ikke enig med regeringen, når den vil belønne dem, der allerede gør tingene godt og til gengæld straffe dem, der ikke helt er med, siger Birthe Marie Pilgaard. De stærke gør jo, som de gør, fordi det er naturligt for dem, og de har ikke brug for et økonomisk incitament. De kan glæde sig over det, men det vil ikke være drivkraften til at gøre det endnu bedre. Drivkraften ligger i, at de har overskud - måske i form af en god uddannelse, et godt selvværd og en høj grad af selvbestemmelse i det, de gør. Og sådan er de allerfleste danskere faktisk. Tillid motiverer - Men det er samfundets svageste, jeg er bekymret for i det projekt, siger seminarierektoren. Jeg tror, man taber dem, fordi det hverken er pisk eller gulerod, der motiverer folk. Det er præcis som med børn, siger Birthe Marie Pilgaard. Motivation kommer ikke af straf eller trusler - tværtimod - og hvis man vil belønne børn for alting, betale dem for det, de gør, udvikler man jo ikke ansvarlighed for andet end dem selv. Hvis man skal gøre det bedste for sine børn, skal man vise dem tillid. Det er nøgleordet i en god opdragelse. Tillid er meget bedre end kontrol. Man skal vise børnerne, at man tror på dem og har forventninger til dem. At man respekterer dem. Det giver selvværd, siger Birthe Marie Pilgaard, og børn - og voksne for den sags skyld - er faktisk sådan indrettet, at vi gerne vil leve op til de forventninger, der stilles til os. Vi bliver styrket i, at nogen tror på os - og vi vil gerne vise dem, at vi er tilliden værdig. Dårlig ide at betale Selv om seminarie-rektoren altså ikke bryder sig om "noget for noget"-princippet, afviser hun ikke, at det sporadisk kan være en del af hverdagen i en typisk børnefamilie. - Vi kender det jo, når vi truer et barn med, at hvis det ikke spiser kartofler og kød, vanker der heller ikke dessert. Men det er noget andet, mener hun. Her træder den voksne ind og påtager sig ansvaret for, at barnet får noget ordentligt mad - og det virker jo som regel. Det er ikke det samme, som at man skal betale for, at skraldespanden bliver tømt, eller at man vænner børnene til, at hvis de løber til købmanden for naboen, er det ensbetydende med, at der skal falde en betaling for den gode gerning. Det siger jo sig selv, mener Birthe Marie Pilgaard, at det sidste eksempel ligger langt fra målet om at skabe mennesker med ansvarsfølelse over for fællesskabet. Hellere uddannelse Birthe Marie Pilgaard foreslår, at regeringen bruger ressourcerne på en anden måde: - I forvejen har man ideen om det rummelige arbejdsmarked, siger hun. Det kunne man bygge videre på, hvis man vil hjælpe og motivere. På vores seminarium er vi gået ind på den ide - og vi har haft stor succes med den. Og de resultater, vi ser, bekræfter det, vi tror på - også når det gælder børneopdragelse - at hvis man viser folk, at man tror på dem og har tillid til, at de både kan og vil noget, så gør de alt, hvad de kan for at leve op til de forventninger. En god ide vil være at satse meget mere på uddannelse af de voksne, som skal undervise vores børn og unge - gøre pædagoguddannelserne og læreruddannelserne endnu bedre, så man virkelig kan satse på at støtte de børn og unge, som måske ikke får det optimale hjemmefra. Det vil give meget mere også for samfundet end straf og bonus, siger Birthe Marie Pilgaard.