Tillid forsvinder

Embedsmænd har altid haft stor indflydelse, selv om de inden for afstukne rammer bare skal forvalte folkevalgtes beslutninger. De har også altid haft en forpligtelse til at gøre opmærksom på problem, de måtte møde i det arbejde. Det kræver stor loyalitet. Den grundlæggende loyalitet er svigtet i sagen om amtets oprettelse af et center for selvmordstruede. Der skulle bruges en million for at oprette centret, men den kunne de ikke finde på budgettet, selv om der forelå en politisk vedtagelse. Angiveligt uden at spørge politikerne først, stoppede de sagsbehandlingen. Lige så forpligtede de er til at stoppe sagen, er de forpligtede til straks at gå til de politisk ansvarlige med sagen. Hvis de undlader det, forsvinder tilliden til forvaltningen.