Tillid til politiet?

Åbent brev til Chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Nordjyllands Politi, Aalborg: Jeg henvender mig, efter at jeg (1.3.) i NORDJYSKE Stiftstidende har læst om politibetjentes medlemskab af Facebook-gruppen: ”Ryd Tusindfryd”. Dette har givet anledning til overvejelser i forhold til om, at der er et habilitetsproblem hos disse betjente.

NORDJYSKE Stiftstidende har gennem de senere år jævnligt rapporteret om episoder, hvor Tusindfryd er blevet angrebet af fodboldfans og andre, som tilsyneladende har behov for at få afløb for aggressioner ved at smadre vinduer og banke løs på medlemmer af en politisk og kulturel minoritetsgruppe, der primært ønsker at leve fredeligt efter deres værdier. .Politibetjente har, som alle andre borgere i dette samfund, deres ubestridte ytringsfrihed, hvilket vel i øvrigt også gælder aktivisterne i Tusindfryd. Men hvis en holdningstilkendegivelse på face-book rejser tvivl blandt borgere, – tvivl om, hvor vidt en betjent er i stand til at udføre sit arbejde uden at være påvirket af private antipatier, så har politiet et alvorligt troværdigheds problem og politiets ledelse en stor udfordring. Man hverken kan eller skal kontrollere offentligt ansattes tanker og meninger, ej heller diskussionen i kaffestuen. Men når private værdisæt spredes til det offentlige rum via internettet, så er det straks en anden sag. Sprog er formativt, og når man ytrer sig på denne vis, vil det være normdannede i forhold til, hvad der accepteres i vores samfund. Politibetjentes deltagelse i Facebook-gruppen: Ryd Tusindfryd, kan være med til at legitimere overfald på Tusindfryd, idet det af nogle kan opfat-tes som et signal om, at politiet er på deres side. Så uanset om pågældende betjente er i stand til at opføre sig professionelt og adskille privatliv og arbejde eller ej, er tvivlen opstået. Kan man have tillid til betjentenes dømmekraft? I håb om at tilliden til ordensmagten kan blive genoprettet vil jeg derfor gerne vide, hvordan man fra politiets ledelse vil forholde sig til denne sag? Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat.