Tillid væk

Ak ak, Helle.

Sørgeligt at være tilskuer til, at en - troede jeg og tror stadig - intelligent kvinde, der i den grad handler dumt i sine handlinger over for myndighederne. Først havde vi en ”Lene”, og nu får vi en ”Helle”. Måske er du, Helle, offer for dit/jeres eget udviklede/indviklede regelsystem. Hvorfor kan du ikke holde dig klar af sådan en ting? Det skal jeg, du og andre politikere også. Der er ikke nogen stk. 1, 2 eller 3 der suspenderer gældende lovgivning. Selvfølgelig er du ikke den eneste politiker, som handler overilet. Jeg kan bare ikke lade være med at ærgre mig over sådan en dummert. Findes der politikere, som af ærligt hjerte vil forsvare den ”lille m/k”?