Børnepasning

Tilliden kan lide et knæk

Som offentligt ansat har jeg lyst til at blande mig i debatten om omskæring af somaliske piger. I den børnehave, hvor jeg arbejder, er der for tiden 11 somaliske børn, hvoraf de syv er piger. Indledningsvis vil jeg understrege, at jeg overhovedet ikke kan forestille mig, at nogle af vores forældre kunne finde på at lade deres piger omskære. Jeg har ingen mistanke i den retning. Via mediernes fokusering og via eget kendskab til somaliske familier har jeg fornemmelsen af, at mange somaliske forældre lige nu føler sig kigget ned på, kæmmet over én kam, sat i bås som bømemishandlere. For mig er omskæring af piger næsten den værst tænkelige handling. Det skal der ikke herske tvivl om. Jeg ved, at rigtig mange er enige med mig. Det gælder både danskere og somaliere. Hvordan man kommer denne ældgamle kulturtradition til livs, vil jeg nødig gøre mig klog på. Dog tror jeg, at dialog og interesse for hinanden er en af måderne. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de yngre generationer vil få et andet forhold til begrebet omskæring end deres forældre og bedsteforældre, som aldrig har kendt til andet, og som blev født ind i traditionen, uden at der blev stillet spørgsmål ved det undertrykkende og invaliderende i den. De børn og unge, som i dag bor i f.eks. Danmark, hører jo nye og andre holdninger til omskæring, f.eks. at det ikke er tilladt her, at mange kvinder, som er omskåret, har voldsomme underlivsproblemer og at også piger har ret til at have en seksualitet m.v. Til spørgsmålet om tvangsundersøgelse håber jeg ikke, at det er en praksis, der bliver for almindelig. Det er sjældent, at tvang er befordrende for noget som helst. Det er logisk at forestille sig, at en familie, som måske i forvejen føler sig anderledes, oplever sådan en undersøgelse som et overgreb. Især hvis det viser sig, at beskyldningen ikke holder stik. De fleste vil nok sige, at en undersøgelse er småting i sammenligning med en omskæring. Det kan der da være noget om, men tilliden til systemet/vi "fagfolk" har sandsynligvis lidt et alvorligt knæk, som kan være uopretteligt. Anderledes ville det selvfølgelig se ud, hvis en undersøgelse en dag dokumenterede, at omskæring havde fundet sted. Børn- og Ungeudvalgsfommanden ville formentlig få ros, og personalet, som havde mistanken, ville blive bestyrket i at have set og handlet rigtigt samt levet op til deres ansvar. I f.t. at vi i en daginstitution ikke kan/skal lave systematiske underlivsundersøgelser, kan der være et dilemma i at få øje på og turde tro, at det vi ser/mener vi ser, er rigtigt nok. Er det kun fornemmelser... bliver det en vanskeligere proces, ikke mindst fordi de fleste tænker positivt og respektfuldt om borgere/forældre... velvidende at samarbejdet, efter en anklage, sandsynligvis bringes til ophør. Selvfølgelig er jeg forpligtet af, at vi i institutionerne skal indberette, hvis vi får begrundet mistanke om, at et barn skal omskæres eller er blevet det. Det ansvar vil jeg også tage på mig. Vi forsøger generelt at have fokus på, om børn trives/mistrives eller ændrer adfærd. Jeg tror nemlig, at det må kunne spores hos en pige, hvis hun har været udsat for at blive omskåret, og det skal vi selvfølgelig reagere på. Men jeg misunder ikke dem, som sidder og skal træffe afgørelsen om en evt. tvangsundersøgelse. Som sagt tror jeg, at de fleste somaliske forældre er fuldstændig klar over, at omskæring er forbudt her og derfor afholder sig fra at gøre det. Jeg ved også, at mange somaliske forældre selv tager afstand fra denne handling. Skulle nogle alligevel have planer om at lade deres piger omskære, kan vi håbe, at tvangsundersøgelsen, som en 11-årig pige for nylig var igennem, trods alt kan have en forebyggende effekt. Der har flere steder i pressen været holdninger fremme om, at piger, som har været eller bliver udsat for omskæring, bør fjernes fra hjemmet. Denne holdning deler jeg ikke. Pigen må i sådan et tilfælde føle sig udsat for ikke et, men to overgreb. I stedet mener jeg, at holdningen skal være den, at her i Danmark tolererer vi ikke omskæring af piger, og skulle det alligevel ske, mens familien har opholdstilladelse her i landet (uanset om det er under en midlertidig udenlandsrejse), vil det medføre udvisning af Danmark for hele familien. For mig er det dog vigtigt at pointere, at de fleste af de somaliske familier, jeg kender til, er fint integreret i vores samfund. Mange drager til skole hver dag for at blive dygtige til dansk, og andre klarer sig godt på arbejdsmarkedet. Alle er gode samarbejdspartnere i vores institution, hvor de ihærdigt anstrenger sig dels for at være gode forældre overfor deres børn, og dels for at leve op til vores danske forventninger. Som en somalisk far engang sagde på et forældremøde: "Sig, hvad vi skal gøre, så vi kan lære noget nyt, ellers lærer vi det aldrig!". Denne åbenhed og disse ord har jeg ofte tænkt over sidenhen! Helle Bruun Andersen er leder af Børnehaven på Venøsundvej 7, Aalborg. E-mail: Bh-Venoesundvej@aalborg.dk