Tillidsbaseret Ledelse:

Ledelsesretning udviklet på baggrund af en undersøgelse foretaget at LivingValue, som er baseret på god ledelse ifølge Danmarks bedste arbejdspladser. Tillidsbaseret ledelse opererer på to niveauer: organisations- og individ niveau. På organisationsniveau handler det om at skabe rammer som kan tilpasse sig medarbejdernes behov, eksempelvis fleksible arbejdsrammer eller selvledelse hvor medarbejderen får et større råderum. Derved bliver medarbejderen mødt der hvor han/hun er. På individ-niveau, handler det om at skabe et tillidsfelt mellem den enkelte leder og medarbejder, så lederen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og tilpasser sin lederstil derefter. Derved får lederen også den bedste udgave af den enkelte medarbejder, fordi medarbejderen føler sig set, hørt og anerkendt.