Tillidsfolk: Det muliges kunst

- Til at leve med

FREDERIKSHAVN:De klapper ikke i hænderne, men omvendt er det til at leve med. Sådan er reaktionen blandt kommunens fællestillidsrepræsentanter inden for FOA og Akademikernes Centralorganisation, ACernes område. - Det bekymrer selvfølgelig, at vi skal spare 8 mio. på lønudgiften fra 2005, men vi tager ét år af gangen. I 2004 undgår vi de store besparelser, siger Joan Pedersen, tillidskvinde for social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere med flere organiseret i FOA. Hun glæder sig over, at der er afsat en halv mio. ekstra til demensområdet og samme beløb til bad og rengøring. På minussiden reduceres elevindtaget af social- og sundhedshjælpere og -assistenter med en halv mio. kr. i 2004 og 2005 og det kan betyde, at der om få år vil være mangel på arbejdskraft. - Vækst er vigtig Carl-Erik Christiansen, tillidsmand for kommunens ACere, mener, at budgettet er et udtryk for det muliges kunst. - Vi kender alle byens betingelser, og når indtægtsgrundlaget svigter, må vi selv forsøge at skabe elementer, der kan trække nye borgere til Fredeirkshavn.Carl-Erik Christiansen synes, det er en god idé at sælge kommunens aktier i Elsam A/S og øremærke provenuet til udviklingsprojekter. - Hvis vi skal ud og sælge Frederikshavn, er vi nødt til at sætte noget nyt i gang. Nu kommer Det Musiske Hus, nyt iscenter, Arena Nord og skicenteret. - Det må kunne tiltrække nye skatteborgere, siger fællestillidsmand Carl-Erik Christiansen.