Hospitaler

Tillidskvinde: Fortæl patienter sandheden

Politikernes gyldne løfter er langt fra virkeligheden på sygehusene

NORDJYLLAND:I stedet for at tegne et glansbillede af sygehusenes formåen bør politikerne være ærlige, så patienterne får mere realistiske forventninger. Rådet kommer fra Pernille Larsen, tillidskvinde for 35 medicinske sygeplejersker på Sygehus Syd i Aalborg. - Virkelighedens verden på sygehusene ligner i mange tilfælde ikke det skønbillede, som politikerne forsøger at tegne. Vi har ganske enkelt for få hænder til at leve op til de høje forventninger. Hvis bare politikerne ville være mere oprigtige, ville det gøre livet lettere for både patienter og personale, siger hun. Den virkelighed, hun selv og kollegerne oplever, er bl.a., at der ikke er tid til at børste patienters tandproteser, mens andre må faste i flere døgn, inden de kommer på operationsbordet. - Med de forventninger, som politikerne skaber, bliver patienterne naturligt nok frustrerede, og det går ud over de ansatte. Birgitte Josefsen (V), nordjysk medlem af Folketingets sundhedsudvalg, forsikrer, at det medicinske område har stor bevågenhed på Christiansborg og ganske givet vil få det endnu mere, efterhånden som det lykkes at opfylde ventelistegarantierne for andre sygdomme. - Det medicinske område har fået tilført flere penge. Men prioriteringen er de enkelte regioners. Folketinget hverken skal eller vil detailstyre vores sundhedsvæsen, siger hun. Tillidskvinde Pernille Larsen mener, at sygehusene selv kan bidrage med øget fleksibilitet. - Hvis der er ledige hænder på én afdeling en dag, burde de kunne hjælpe til på en anden afdeling. Det sker bare ikke, fordi hver afdeling har sin egen økonomi. Men selv om det var tilfældet, vil der stadig mangle hænder på sygehusene, fastslår hun. Indsigt side 2