Tillidsmand brød grædende sammen

HJØRRING:Da Jørgen Torp gik på arbejde fredag 14. februar, forventede han en helt normal dag. Som pædagog og tillidsmand for kollegerne på Bagterpskolens Fritidsordning havde arbejdspresset og det dårlige arbejdsmiljø ganske vist i lang tid fyldt meget i hans bevidsthed, men der var ikke noget, som indikerede, at denne fredag skulle blive udsædvanlig. Men det blev den. Efter nogle timer med børnene, som havde været gode, skulle han på toilettet - og så gik det galt. - Jeg begyndte pludselig at græde på toilettet, siger han om den dag, da kroppen fortalte, at en grænse var nået. At den psykiske belastning nu havde bredt sig til noget fysisk, og at det ikke længere var muligt at fortsætte uanfægtet. Siden har han været sygemeldt på ubestemt tid og følger derfor den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blandt sine kolleger fra sidelinien. - Jeg har som tillidsrepræsentant fuld forståelse for mine kollegers reaktion. De er udsat for et meget stort pres, som jeg altså selv er bukket under for. Og jeg er da utrolig ked af situationen, som jeg håber, at der kommer en hurtig løsning på ... men der er altså nogle problemer, som skal kigges på, siger Jørgen Torp. Han har arbejdet på Bagterpskolens fritidsordning siden 1985, først i Klub Otto, og siden i den egentlige fritidsordning, som blev etableret i slutningen af halvfemserne. Selv mener han, at der er tre lag i hans psykiske sammenbrud - nemlig de generelle nedskæringer, som børnepasningsområdet er ramt af, en stigning i antallet af urolige børn, som der ikke kan bevilliges støttepædagoger til samt et dårligt samarbejde med ledelsen af fritidsordningen. - Stemningen er trist på vores arbejdsplads, og nu er arbejdspresset åbenbart så stort, at jeg altså er bukket under - men jeg håber da at kunne vende tilbage snarest muligt, siger Jørgen Torp.