Arbejdspladser

Tillidsmand: Pas på med nedskæringer

Spar Nord risikerer at skabe en negativ spiral, lyder advarslen

- Færre ansatte i Spar Nord kan blive et problem for banken den dag, at bankforretningerne igen begynder at vokse, mener Ole Skov, fællestillidsmand i Spar Nord.Foto: Grete Dahl

- Færre ansatte i Spar Nord kan blive et problem for banken den dag, at bankforretningerne igen begynder at vokse, mener Ole Skov, fællestillidsmand i Spar Nord.Foto: Grete Dahl

Spar Nord Bank skærer 50 stillinger væk inden årets udgang. Den beslutning får nu fællestillidsmanden for de ansatte i Spar Nord, Ole Skov, til at løfte en advarende pegefinger. - Jeg har forståelse for, at banken skal skele til bundlinjen og tilpasse omkostningerne til vigende indtægter, og at bankens ledelse i den forbindelse også kigger på lønudgifterne, siger han. Men i samme åndedrag advarer Ole Skov mod risikoen ved at skære stillinger væk som led i forsøgene på at holde omkostningerne i ro. - Færre ansatte i Spar Nord betyder jo, at der er færre til at betjene kunderne og sælge vores bankprodukter, og det kan blive et problem for banken den dag, bankforretningerne igen begynder at vokse, mener Ole Skov. Omsætningen falder fortsat Hos ledelsen i Spar Nord konstaterer administrerende direktør Lasse Nyby, at bankens dominerende udfordring indtil videre er, at rente - og gebyrindtægterne er faldet tre år i træk. - Og da lønudgifterne udgør omkring 60 procent af vores omkostninger, så kommer vi ikke uden om at se på lønudgifterne og dermed antallet af ansatte, når vi har som mål, at omkostningerne ikke skal vokse til næste år, siger han. Lasse Nyby anerkender, at færre ansatte naturligvis betyder færre til at betjene bankens kunder. - Men det passer altså til en situation, hvor bolighandlen nærmest er gået i stå, og låneansøgningerne er blevet klart færre. Medarbejderne har aftalt med ledelsen, at nedskæringen af medarbejdertallet så vidt muligt skal ske, sådan at massefyringer kan undgås. - Gennem en kombination af naturlig afgang, fratrædelsesordninger og orlovsordninger forventer vi, at vi kan undgå fyringer, siger Lasse Nyby. Da banken prøver at undgå en prikkerunde, kan kun den kommende tids udvikling vise, hvor i Spar Nord der vil blive færre ansatte. Spar Nord Bank har knap 1400 ansatte, hvoraf de omkring 300 arbejder i filialer uden for Nordjylland.