Tillidsmand: - Slå dog koldt vand i blodet

Tillidsmanden for lærerne på Limfjordsskolen frygter ikke kommunernes overtagelse

VESTHIMMERLAND:Mens Mona Ladegaard, der er tilllidsmand for pædagogerne på amtets specialbørnehjem - som omtalt i Avisen i går - er dybt bekymret over udsigten til, at institutioner på handicapområdet går en usikker fremtid i møde i de nye storkommuner, så er stemningen helt anderledes på en af de største institutioner for handicappede i Vesthimmerland - Limfjordsskolen i Løgstør. Her tror tillidsmanden for lærerne på skolen i Løgstør, Peter Svendsen, ikke på de store ændringer for hverken de handicappede eller ansatte. - Jeg tror på, at Limfjordsskolen er så godt et tilbud, at de nye storkommuner fortsat vil vælge at sende handicappede unge hertil, siger Peter Svendsen, som arbejdede i Åndsvageforsorgen tilbage i 1980, da amterne skulle overtage Åndssvageforsorgen fra staten. - Dengang kunne man høre de samme bekymringer, som man hører nu. Men det viste sig jo, at bekymringerne blev gjort til skamme, siger Peter Svendsen, som dog mener, at det er et stort minus, at strukturreformen er gennemført i forceret tempo. Mere tid, tak - I 1980 var mere tid til at få gennemført ændringerne. Det kunne man også godt have ønsket sig denne gang, siger tillidsmanden, der har været med til de første møder med embedsmænd fra Vesthimmerlands kommune, fordi alt tyder på, at Limfjordsskolen bliver en af de institutioner, der kommer til at høre under den nye storkommune. - Vi har mødt "megen kærlighed" i Nordjyllands amt, og hvorfor skulle det ikke fortsatte med over i storkommunerne? - I hvert fald må jeg sige, at det er det indtryk, jeg har fået fra de første møder. Det har været meget positivt, siger Peter Svendsen. Han tror på, at den udstrakte grad af selvstyre på Limfjordsskolen og de gode normeringer på både lærer- og pædagogside vil fortsætte med over i Vesthimmerlands Kommune. Lille storkommune - Vesthimmerlands Kommune er en forholdsvis lille kommune, og Limfjordsskolen er en forholdsvis stor institution. Jeg tror da på, at de folk i storkommunen, som skal arbejde med området, vil lytte til de erfaringer og de ting, vi har at sige, siger Peter Svendsen. - Jeg synes ikke, man skal være alt for skeptisk og negativ på forhånd, siger han. Peter Svendsen har været ansat i specialundervisningssektoren i 34 år - heraf godt 15 år på Limfjordsskolen. Limfjordsskolen er en efterskole for unge handicappede fra 17 til 20 år. Skolen, der blev taget i brug i 1969, har 40 elever og er så efterspurgt, at det for nogle år siden var nødvendigt at oprettet en gruppe udenfor skolen. De handicappede i denne gruppe bor i en lejlighed i Løgstørs midtby.