Skolevæsen

Tillidsmanden ny skoleleder

11 ansøgere var der at vælge mellem til viceinspektør

STØVRING:Blandt 11 ansøgere, som Thorbjørn Hansens afløser som viceinspektør på Bavnebakkeskolen, faldt valget på Lars Søndergaard Pedersen, oplyser skoleinspektør Arne Sloth. Kristoffersen. - Det er et stort antal ansøgere i nutidens folkeskole og mange var velkvalificerede, fortsætter skolelederen. Lars Søndergaard Pedersen er et kendt ansigt i Støvring by. Han har nemlig været ansat på Bavnebakkeskolen i ti år, som han kom til fra en stilling som lærer og skolevejleder på Østermarken Privatskole. Lars Søndergaard Pedersen er 35 år og har gennemgået forskellige førlederkurser. Han er lærernes tillidsmand, medlem af skolebestyrelsen og samarbejdsudvalg. Hans hovedfag er matematik og idræt. Desuden er han IT-vejleder og har været med til at organisere, at 99 elever på samme tid kunne bruge computer til skriftlig eksamen i dansk. Desuden er han beskikket censor i matematik. - Gennem årene har han medvirket ved talrige udviklingsarbejder på Bavnebakkeskolen, fortsætter Arne Slot Kristoffersen, blandt andet om skolens virksomhedsplan, etablering af værkstedsfløjen, handleplaner for IT i undervisningen, matematik i specialundervisningen med ny screeningsmetoder og indførelse af fordybelsesuger. På opfordring fra Undervisningsministeriet deltog han i år 2000 sammen med skolens ledelse med en workshop i Bellacentret, da det landsdækkende projekt, Folkeskolen år 2000 blev afsluttet. Bavnebakkeskolens ledelsesteam vil fremover foruden Lars Søndergård bestå af afdelingsleder Rolf Ulrich, SFO-leder Annemette Kristoffersen og skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen. Lars Søndergaard Pedersen er ved siden af skolearbejdet i bestyrelsen for Nordjyllands Idrætslærerforening, træner i Støvring Tennisklub og medlem af bestyrelsen for ungdomsskolen, hvor han også underviser i selvforsvar.