Hals

Tillykke med valget

ÆLDRERÅD:Det blev for det tidligere Hals Kommunes område – nu Aalborg, nord øst – et flot valg. 3 personer valgt ud af ældrerådets 13 medlemmer minder lidt om succesen fra kommunevalget sidste år. Jeg vil gerne ønske Ellen Jensen, Knud Drews og Karin Krog tillykke med valget og ønske held og lykke med den vigtige opgave de nu tager fat på i ældrerådet i Aalborg Kommune. Min egen rolle bliver sammen med Anne-Grethe Krohn, Hans Jørgen Hæk og Svend Erik Hansen i Lokalrådet at få det hele til at gå op i en højere enhed. De 3 fra ældrerådet er jo også med her i"lokaludvalget. Aalborg byråd har besluttet retningslinierne for arbejdet i såvel ældreråd som lokalråd. For lokalrådets vedkommende tror vi på et godt samarbejde med kommunens deltagere, områdechef Annette Jensen og fra byrådet deltager Søren Nordhald (A). Der bliver helt sikkert meget at tage fat på, især for de 3 i Ældrerådet.