Lokalpolitik

Tillykke til Jørgen Bing

GOLFPARKEN:Tillykke til Jørgen Bing. Det er imponerende, at du har fundet fortrydelsesretten frem hos to garvede politikere, ja endda to eksborgmestre. Det går vi da ud fra efter avisartikler at dømme, for i referatet af udvalgsmødet i Plan & Miljø fra 14. maj læser vi, at udvalget besluttede at stemme for Golfparken 2 - også Knud Rødbro og Knud Størup. Vi læser også i pressen at samme personer har fået kolde fødder og vil stemme nej, hvis der skulle komme en ny afstemning. Nyt standpunkt Om det så skyldes Jørgen Bings uvidenhed om miljø, der har overbevist dem, eller måske en helt anden politisk rævekage, det kan vi jo af gode grunde ikke vide noget om. Man har et standpunkt, i hvert fald indtil man tager et nyt. Men Jørgen Bing og andre i udvalget foretrækker i stedet at der fortsat drives intensiv landbrugsdrift med gylle, gødskning og sprøjtning på arealet. Nu har vi da fundet en SFer der interesserer sig for og favoriserer landbruget. Hvis udvalget virkelig mener det de snakker om, så havde det klædt dem at komme med en udmelding om f.eks. at overtage arealet med henblik på skovrejsning. Det ville selvfølgelig være den bedste løsning for miljøet. Dårligste løsning I stedet er man imod den næstbedste løsning, nemlig at tinglyse forbud mod brug af pesticider i et bebyggelsesforslag, hvor der er beplantning og grønne områder. Men hr. Bing går altså ind for den dårligste løsning med fortsat landbrug og dermed gødskning og sprøjtning. Det kan vel kun forsvares fordi området ligger i yderkanten af vandindvindingsområdet!!! Det er ikke så længe siden vores borgmester udtalte, at vi mangler byggegrunde i kommunen, og det er i kommunens interesse at vi altid har et varieret udbud af byggegrunde. Det stemmer meget godt med, at det netop var på kommunens opfordring, vi kom med et oplæg til udstykning af området. Vi savner nok lidt dialog med kommunen. evt. ændringer, hvor f.eks. sådan noget som mere skov på arealet og færre byggegrunde kunne diskuteres, men vi har ikke fået nogen som helst tilbagemelding. Sprøjtet Vi tror på at det er ukendskab til realiteterne. På området i dag dyrkes der landbrugsafgrøder. Vi kan oplyse, at der på området er sprøjtet tre gange i efteråret mod ukrudt og kvik. Midlerne her er Round Up og Command. Så er der sprøjtet fire gange indtil nu i år for glimmerbøsser, kamilla og skulpesnudebiller. Her er midlerne Matrigon og Fastar. Altså syv gange, hvortil kommer gødskning. Og det er altså det en såkaldt miljøbevidst SFer som hr. Bing foretrækker frem for et område, hvor der er tinglyst forbud mod brug af pesticider. Forstå det, hvem der kan. Vi må gratulere hr. Bing med resultatet. Han er jo dygtig til skuespil, og det stykke, han netop har opført kunne man passende kalde ”Ukendskab til realiteterne”. Vi går da ud fra, at politikerne i almindelighed, og hr. Bing i særdeleshed tror på de beboere som bor i Golfparken, og på kommunens egen udstykning på Vidstrupvej, overholder forbuddet mod sprøjtning, ellers foreslår vi hr. Bing at han tager skridt til at dette forbud ophæves. Manglende debat Sjovt nok har der ingen debat været om kommunens udstykning på Vidstrupvej, som ellers er placeret i yderkanten af vandindvindingsområdet. Men p.t. har vi da et forslag som flertallet i Plan & Miljøudvalget har godkendt på mødet 14. maj 2007.