Gymnasiale uddannelser

Tilmelding spænder ben

Familier med unge i huset har meget at tale om ved middagsbordet de kommende uger.

Hvilken ungdomsuddannelse skal Sofie og Anders vælge efter 9./10. klasse? En af de fire gymnasiale eller en praktisk betonet uddannelse til håndværker? Er det planen at læse videre, er der fire muligheder: det almene gymnasium, handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og det to-årige HF. Drømmer Anders og Sofie om at blive arkæolog, dommer, dyrlæge, filminstruktør, ingeniør, journalist, læge, officer, pilot, præst, psykolog eller sygeplejerske - for at nævne nogle muligheder - giver det almene gymnasium et bredt og kvalificeret afsæt. Her er centrale fag på det høje A-niveau - lige fra fysik og matematik over biologi og sprog (klassiske som græsk og latin, moderne som tysk, fransk og spansk) til musik og samfundsfag. Samtidig er der en række valgfag, der imødekommer de unges interesser og evner. I 2004 blev gymnasiet moderniseret. Gymnasiet er i dag opbygget af et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på to et halvt år. Grundforløbet skal give eleverne en orientering om de enkelte studieretninger, medens studieretningerne giver mulighed for specialisering med henblik på videregående studier. Desværre indførtes samtidig en forhåndstilmelding, der spænder ben for idéen med grundforløbet. Kommende gymnasieelever skal ikke alene vælge mellem fire gymnasiale uddannelser, de skal også vælge studieretning og 2. fremmedsprog (engelsk er 1. fremmedsprog) inden optagelsen. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres senest 15. marts, dvs. længe inden de unge rigtigt ved, hvad gymnasiefagene indeholder af muligheder og begrænsninger. Da de nye elever ofte fordeles på studieretningshold og sproghold allerede i august, bliver det kvalificerede valg på baggrund af et grundforløb en illusion. For når først undervisningen er begyndt i studieretningsfagene, er det næsten uoverkommeligt at skifte tog til december, selv om Sofie og Anders ville have større glæde af en anden studieretning. Problemet rækker videre. I øjeblikket vælges 2. moderne fremmedsprog i blinde uden viden om sprogets nytte på den ønskede studieretning og ved de studier, som ligger i naturlig forlængelse af studieretningen. Forhåndstilmeldingen i 9./10. klasse betyder et spild af de unges ressourcer. Den bør derfor afskaffes, så Anders og Sofie alene skal vælge mellem en af de fire gymnasiale uddannelser. Det indledende grundforløb skal have sin oprindelige funktion tilbage som basis for et kvalificeret valg af studieretning og 2. fremmedsprog. Så venter der både Sofie og Anders, Bernhard, Jacob, Julius, Lise, Liselotte, Maja, Mona og alle de andre nogle spændende år, som de sidenhen vil se tilbage på med glæde og taknemmelighed.