Hospitaler

Tilpas virkeligheden

Når det nu fremgår, at det er let at drive private sygehuse, hvor kan årsagen da findes?

Drift af sygehuse, uanset om der er tale om offentlig eller privat sektor, er der tale om ensartede medarbejdergrupper, og (kunderne) patienterne må antages at have ensartede mål og ønsker, nemlig at blive helbredt på den bedst tænkelige måde. Hvad kan årsagen da være, når der politisk tales nedsættende om private hospitaler, herunder de driftsmæssige betingelser? Det er min umiddelbare opfattelse, at de menneskelige ønsker ikke er identisk med det, som er den Politiske dagsorden. Politisk ledelse giver ofte uforståelige problemer i den virkelige verden! Såfremt de offentlige sygehuse blev ledet på mere kommerciel basis uden indblanding fra politikerne, er det min opfattelse at summen af de gode elementer vil blive mere fremtrædende til gavn for patienterne, de gode medarbejdere og den gode ledelse. Den gode ledelse, det er i væsentlig grad det, som kommer til udtryk i privathospitalernes dagligdag. Det er mit indtryk, at det er den tidssvarende og gode ledelse som udvirkes på f. eks. Farsø Sygehus, og andre individuelle afdelinger, i den offentlige sundheds- og sygehussektor, hvor ansvar, kompetencer, i et formidabelt godt samarbejde giver flotte resultater, skal udbredes til at være almindeligt i ledelse af hele sygehussektoren, derved kan der genereres flotte resultater til gavn for alle brugerne og medarbejderne i sygehussektoren. Jeg håber der snarest muligt etableres en bred forståelse, for at samarbejdet mellem de Private sygehuse og den offentlige sygehussektor, bliver vendt til en økonomisk gevinst, og ikke mindst en bedre ledelsesstruktur til gavn for arbejdsmiljøet i den del af sektoren som ikke p. t. er blevet omfattet af tidssvarende ledelses metoder. Forskellen på produktion i offentlig og private job, er i det væsentlige således: * Offentlige ydelser efterspørges, alene fordi de er gratis eller omfattet af et monopol. * Private ydelser efterspørges som del af behovsdækning for den enkelte. * Offentlig virksomhed, som ikke er lønsom, fremmes via tilskud, (tilskud er politisk værktøj til magt)! Den politiske virkelighed bør snarest muligt tilpasses den aktuelle virkelighed i 2009! Det er ikke alene mursten, der giver gode resultater, Hvorfor skal det nye sygehus ikke placeres ved motorvejen lidt nord for Nørresundby eller syd for Svenstrup? Ønsker du at fremme lysten til forbedringer, skal der være en meget bedre sportsånd tilstede i de politiske visioner: Der skal være plads til alle mennesker, og der skal tages hensyn til den gruppe af vore medborgere, som ønsker og har hjælp behov. Det er solidaritet og konservativ politik.