EMNER

Tilpasninger på plads

Udvalg har godkendt omdiskuterede besparelser på børn, unge og familer med særlige behov.

Aalborg Kommunes familie- og socialudvalg godkendte mandag en del af de omdiskuterede besparelser på børn, unge og familier med særlige behov. Det drejer sig dels om lukning af støtteboligen Saxohuset, en reduktion af pladsantallet i familiehusene, sammenlægning af de to nuværende familiehuse under Familiecentret, sammenlægning og reduktion i antallet af pladser på døgninstitutionerne Grenen og Vesterlund samt nedlæggelse af det nuværende tilbud til børn mellem 0 og 2 år. Store transportproblemer Planerne har allerede været til høring blandt de berørte organisationer og ansatte, og hér bemærker man blandt andet, at det vil medføre større transportproblemer og større udgifter til hjemmebesøg, hvis man sammenlægger familiehusene. Og medarbejderne er også bekymrede og undrende overfor, hvor familierne er blevet af samt det faktum, at man fjerner tilbuddet til 0 - 2 årige uden at have et alternativ. - Jeg forstår selvfølgelig godt bekymringerne. Men der er trods alt tale om tilpasninger og sammenlægninger, som hænger godt sammen med den aktuelle efterspørgsel, siger rådmand Mai-Britt Iversen (S). Hun tror f.eks., at en del af de familier, som tidligere blev henvist til familiehusene, i dag får hjælp af andre tiltag - for eksempel de såkaldte trivselspersoner. Og samtidig har man også sat behandlingstiden ned, så udskiftningen og antallet af familier, der kan få hjælp i familiehusene er også blevet større. - Men det handler også om, at vi er blevet bedre til at se på, hvad vi eventuelt kan gøre i stedet for. For eksempel ved hjælp af en mere intensiv indsats i hjemmene, forklarer rådmanden. Børn og familier inkluderes Hun ser også tendensen som et tegn på, at man måske er holdt op med at "ekskludere" så mange børn og unge. - De "letteste" børn og familier inkluderes måske i højere grad i vores normaltilbud. Og det er jo rigtigt, rigtigt dejligt. For det betyder jo, at alle bakker op og viser en fælles vilje til at løse problemerne, påpeger hun. Samtidig med de tilpasninger, familie- og socialudvalget nu har sagt god for, er der også planer om at spare på området ved at nedsætte taksterne i en lang række af kommunens specialinstitutioner - en besparelse på 9,4 mio. kroner eller 20 stillinger, som udvalget skal tage endeligt stilling til 11. marts.