Tilsanding af havn

Udkast til en ny klaptilladelse er på vej

Tilsandingen af forhavnen har endnu ikke voldt problemer for skibstrafikken.

Tilsandingen af forhavnen har endnu ikke voldt problemer for skibstrafikken.

Tilsandingen af forhavnen i Frederikshavn er rykket tættere på en løsning. Ifølge havnedirektør Preben Reinholt har miljømyndighederne et udkast til en klaptilladelse på vej for de 70.000 kubikmeter oprensningen handler om, og som gør, at der efterhånden er 1,6 meter vand mindre end hidtil under kølen til de skibe, der skal ind i nordhavnen. Ingen skibe på grund endnu - Heldigvis har vi endnu ikke haft problemer med at skibe ikke har kunnet komme ind i nordhavnen af den grund, men det begynder da at haste, siger Preben Reinholt. Trafikken i færgehavnen er ikke berørt af tilsandingen. Udkastet til klaptilladelsen skal, når det foreligger, ud til høring. - Det går der en måneds tid med, og så må vi se, om det område, vi nu har foreslået sedimentet klappet på, kan accepteres, påpeger Preben Reinholt. Det var miljømyndighedernes afslag mod at klappe sedimentet på den sædvanlige klapplads fire sømil uden for havnen, der førte til den ny ansøgning. - Alternativt har vi søgt om at klappe seks sømil længere ude, men det er da en omkostningsforøgelse for havnen helt uden grund, mener Preben Reinholt. Han påpeger, at det oprensede sand i forhavnen er så lidt forurenet, at det har kategori af ren jord. - Men vi måtte ikke klappe det sædvanlige sted, fordi den nordgående strøm kan risikere at føre sandet ind i Natura 2000-området lige ud for havnen, siger Preben Reinholt. - Den ny klapplads længere ude koster så til gengæld mere tid og penge, mere brændstof til splitpram og bugserbåd og mere CO2 udslip, konstaterer havnedirektøren. Spulefelter i brug igen Oprensningen fra inderhavnen, hvor sedimentet er mest forurenet, har havnen fået grønt lys til at deponere i spulefelterne nord for havnen, efter at tilladelsen i en periode har været sat i bero. - Vi har fået lov til at bruge restkapaciteten i de fem felter, hvoraf et er lukket. Vi uddyber lige nu de to felter, der aldrig har været i brug, fra minus en til minus seks meter under havoverfladen, og flytter også lidt rundt på mængderne i de to andre, så der bliver plads til en indspuling mere i dem, inden de lukkes helt, forklarer havnedirektøren. Hvert spulefelt kan rumme 150.000 kbm.