Advokatvirksomhed

Tilsidesatte god advokatskik

KØBENHAVN:Advokat Karoly Nemeth blev tirsdag i Østre Landsret dømt for at have tilsidesat god advokatskik i en ejendomshandel. Det kostede ham en bøde på 5000 kr. Dommen er en stadfæstelse af en kendelse i Advokatnævnet. Som advokat for køberne af en ejerlejlighed var det en tilsidesættelse af god advokatskik at tilbageholde 1000 kr. af den deponerede købssum til at dække udgifter til en fejlsøgning, som køberne foranledigede. Der manglede strømførende ledninger i et soveværelse. Sælger sørgede selv for at udbedre manglerne, men advokat Nemeth fastholdt at tilbageholde de 1000 kr. til dækning af udgifterne til fejlsøgningen. Det var han ikke berettiget til, fordi fejlsøgningen skete uden sælgers accept. Da advokaten vidste, at der var strid om beløbet, var det forkert ikke at stille hele det deponerede beløb til sælgers disposition, fastslår landsretten. /ritzau/