Lokalpolitik

Tilskud forslår slet ikke

Den selvejende institution Møllegården i Terndrup er bange for udkantsområderne i Rebild bliver udsultet

Kunsten udfolder sig trods Møllegårdens stærke forfald. Her er det keramikerne Else Nielsen og Anni Gunnarsdottir der demonstrerer rakubrænding. Arkivfoto: Michael Koch

Kunsten udfolder sig trods Møllegårdens stærke forfald. Her er det keramikerne Else Nielsen og Anni Gunnarsdottir der demonstrerer rakubrænding. Arkivfoto: Michael Koch

TERNDRUP:Møllegården i Terndrup har stået i flere hundrede år, så den står nok også fem år til. Men tiden er ved at løbe ud, medgiver formanden for den selvejende institution, Jens Bovbjerg. Foreløbig har Møllegården modtaget et udviklingstilskud fra LAG Himmerland, men det forslår altså slet ikke. Bestyrelsen havde søgt en million kroner til en særdeles tiltrængt renovering. Væggene hælder fælt og vinduerne er ved at falde ud. Hele det kommunale tilskud på 30.000 kroner årligt går til opvarmning, fortsætter formanden. Ikke til mursten - LAG Himmerland har desuden bestemt, at de 100.000 kroner ikke må bruges til mursten, men er procesbestemt. Det vil sige til oplysning og borgerinddragelse. Bestyrelsen har holdt et velbesøgt møde med foreningerne i Terndrup for at lodde stemningen, og bestyrelsen holder sit næste møde i næste uge for at beslutte, hvad der skal ske. I første omgang ville den selvejende institution Møllegården have renoveret den gamle bygning, som er den ældste i Terndrup og måske i hele den ny Rebild kommune. Hensigten var også at indrette en kunstnerbolig på første sal. Det ville løbe op i fire millioner kroner, inklusive moms. Næste fase skulle så være en skulpturpark, tredje fase flere kunstnerboliger og endelig i en sidste fase en kunsthal. Alt i alt et projekt til omkring 30 millioner kroner. Mangler udstillingssted - Det hele er jo udsprunget af, at der ikke er plads nogen steder til en kunstudstilling. Oprindelig var det Østhimmerlands Kunstforening Kilden, der fik Møllegården tilbudt af den daværende ejer, svømmehallen. Det var for en mundfuld for kunstforeningen og den selvejende institution blev dannet i stedet. - Vi må jo gøre noget for ikke at blive et overset udkantsområde. Nu skal der bygges et nyt Stubhus i Støvring, og det meste koncentreres i Støvring, fortsætter Jens Bovbjerg, der mener et nyt foreningsmøde bliver nødvendigt, sådan man får drøftet igennem, hvad man kan gøre for at forhindre en udsultning som udkantsområde. Møllegården ligger ved den gamle mølledam i Terndrup. Selve vandløbet er rørlagt og gården har ikke længere noget møllehjul. Foreløbig vil man fortsætte med at søge midler hjem til det store projekt og til det kan de bevilgede 100.000 kroner anvendes. - Vi har hyret professionel hjælp til det, nemlig Grobund i Hobro, slutter Jens Bovbjerg.