Ungdomsuddannelser

Tilskud skal drøftes

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget, at kommunerne ikke længere kan få godtgjort et grundtilskud på 400.000 kroner til produktionsskoler gennem bloktilskuddet. Alligevel er der politisk opbakning til fortsat at støtte Lille Vildmose Produktionsskole med dette beløb. - Det vil være min anbefaling, og jeg mener, at det er der råd til, så længe Sejlflod Kommune består, siger Finn Ladefoged (S), der som socialudvalgsformand har produktionsskolen under sit portefølje. Derudover er han bestyrelsesformand for Lille Vildmose Produktionsskole. Også borgmester Kristian Schnoor (S) vil strække sig langt for at beholde grundtilskuddet til produktionsskolen. - Men jeg synes, at vi er nødt til at vende det med Aalborg, Hals og Nibe for at høre, om der er vilje til at fastholde en produktionsskole i denne del af den nye kommune. Derudover skal vi jo diskutere det selv, men jeg synes, at skolen er et godt sted, hvor unge mennesker kan få stivet selvtilliden af, inden de skal videre i livet, siger Kristian Schnoor.