Børnepasning

Tilskud til at passe sit eget barn

I morgen drøfter de fem politikere i økonomiudvalget, om Sindal Kommune skal tilbyde et kontant tilskud til forældre, som vil passe deres egne børn hjemme. Borgmester Søren Risager (V) er på forhånd positivt stemt, men der skal formentlig yderligere tal på bordet, før der træffes en endelig beslutning. Det politikerne blandt andet vil have undersøgt er, om der i forvejen bliver passet mange børn i hjemmet, idet man forventer, at de familier naturligvis også vil søge det kommunale tilskud. Tilskuddets størrelse er slet ikke lagt fast, men vælger man de samme beløb, som udbetales i forbindelse med løntilskud til ung pige i huset, drejer det sig om følgende beløb: 3300 kroner pr. barn mellem 26 uger og tre år. 2200 kroner pr. barn mellem tre og fem år. Ordningen om tilskud til pasning af egne børn er dog behæftet med en række krav og betingelser, blandt andet: Den forælder, der modtager tilskuddet må hverken have arbejdsindkomst eller modtage overførselsindkomst. Tilskuddet kan ydes til børn i alderen fra 24 uger til start i børnehaveklasse. Som udgangspunkt skal tilskuddet gives i en samlet periode på minimum otte uger og maksimalt et år, men kommunen har mulighed for at ændre på de perioder. Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til at passe eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud. Der kan højest udbetales tre tilskud til samme husstand, og det samlede tilskud pr. husstand må ikke være højere end højeste dagpengesats.