Tilskud til at skabe orden på hylderne

Forsikringsselskabet Himmerlands fond skænker lokalhistorisk forening 5000 kroner til indkøb af arkivinventar

Forsikringsvirksomhed 19. september 2002 08:00

HAVERSLEV: I går eftermiddag blev en gæst budt særlig velkommen af de fem medlemmer af bestyrelsen for Brorstrup Haverslev Lokalhistoriske Forening. Det skete i foreningens arkivrum på den gamle realskole i Søndergade. Og det havde en naturlig forklaring, for gæsten medbragte en gave fra Forsikringsselskabet Himmerlands fond i form af en check på 5000 kroner. Den glade budbringer var bestyrelsesmedlem i fonden, Per Mikkelsen fra Aalborg. - Fonden blev stiftet i 1988 med en startkapital på fem mio kroner i forbindelse med forsikringsselskabets 100 års jubilæum. Vores formål er at støtte lokale inititativer rundt i vores dækningsområde i hele Nordjylland, både store og små, forklarer Per Mikkelsen efter gaveoverrækkelsen. Nyt reolsystem Den lokalhistoriske forening har næsten været hjemløs i en længere periode i forbindelse med den igangværende ombygning af den gamle realskole i Haverslev til fremtidig medborgerhus og samlingssted for den digitale landsby. Indtil ombygningen blev iværksat, havde foreningen rådighed over et lille rum i huset til sikker arkivering af sit omfattende materiale samlet over en lang årrække. - Dette rum skal nu i stedet være livsnerven for den digitale landsby med placering af en masse teknisk udstyr. Til gengæld har vi nu fået et nybygget brandsikret arkivlokale, der med sine 18 kvadratmeter er væsentlig større end det gamle, forklarer pensionst Villy Christensen som formand for foreningen siden stiftelsen i 1986. Sammen med den øvrige bestyrelse glæder formanden sig meget over pengegaven fra forsikringsselskabet. - Dem skal vi bruge til indkøb af et nyt reolsystem til 10.000 - 12.000 kroner til arkivrummet, når ombygningen af huset senere på året endeligt står færdig, fortæller formanden. Og et kig ind i det nye arkivrum afslører straks, at der virkeligt er behov for et nyt stort reolsystem for at få den store samling af arkivmateriale sat i et overskueligt sysem til gavn for bestyrelsen og lokalhistorisk interesserede på besøg. Overalt er borde og gamle reoler og skabe fyldt med både gamle kirkebøger fra Brorstrup Sogn tilbage fra 1799, avisudklip i meterlange ringbind, bånd med videooptagelser og bøger med gamle folkeoptællinger samt en samling på 1400 lysbilleder taget over en længere årrække i lokalområdet af primært byens gamle afdøde urmager, Bøthel Kristensen, samt af Villy Christensen selv. Få midler til rådighed Hver onsdag eftermiddag er der åbent for besøgende i arkivet, og medlemmer af bestyrelsen benytter samtidigt tiden til at arkivere og sætte det indsamlede materiale i system. - Vi modtager løbende arkivmateriale, blandt andet foreningsprotokoller og gamle fotos. I forbindelse med etablering af et samlingsted ved siden af arkivrummet for den digitale landsby kunne vi godt tænke os at få vores store samling af gamle billeder scannet ind på computer. De første billeder er allerede lavet som et forsøg, men vores nuværende økonomi, trods 242 medlemmer, tillader os ikke de store aktiviteter, erkender Villy Christensen med en smule beklagelse i stemmen. Bestyrelsen er glad for de 5000 kr. i sponsorgave fra forsikringsselskabet, men har i øjeblikket også andre ansøgninger om økonomisk støtte ude hos andre potentielle sponsorer. - Målet er i første omgang at få samlet penge nok til indkøb af nyt reolsystem for at kunne bringe lidt orden i vores omfattende arkivmaterial. Pudsigt nok gav Forsikringsselskabet Himmerland os for 10 år siden også et beløb til nyt inventar, nemlig 2500 kroner, pointerer Villy Christensen. - Ja vi forsøger i fonden at komme hele vejen rundt i selskabets dækningsområde inklusiv de små landsbyer, tilføjer Per Mikkelsen med et smil.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...