EMNER

Tilskud til foreninger bygger på tillid

Regler for økonomisk støtte ridset op efter spørgsmål

AABYBRO:Det er ikke tilladt for foreningslivet at søge tilskud til medlemmer under 25 år, som ikke er aktive i foreningen, understreger forvaltningschef Niels Eske Nyhus. Baggrunden er en konkret henvendelse fra Vedsted GF, som peger på muligheden for familiekontingent. Det går ud på, at hvis forældre spiller eksempelvis badminton, så kan de betale et familiekontingent i stedet for hver deres medlemsskab. Og dette familiekontingent tæller så også forældrenes børn, selv om de ikke spiller badminton. Fidusen er, at det giver foreningen flere medlemmer under 25 år og dermed et større kommunalt medlemstilskud efter folkeoplysningsloven. I sin henvendelse til kommunen ønsker Vedsted GF's formand, Christian Kristensen at få klarlagt reglerne. - Det er ikke tilladt at opkræve tilskud til medlemmer, som ikke er aktive i foreningen. Og mig bekendt benytter ingen foreninger i Aabybro Kommune sig af denne metode, siger Niels Eske Nyhus. Kommunen har spurgt sig for hos Kommunernes Landsforening for at få en klar tolkning af reglerne. - Det er op til foreningerne selv at beslutte, om de vil indføre et familiekontingent. Men gør de det, må de over for kommunen dokumentere, hvilke af foreningens medlemmer det gælder samt hvor mange af disse, der er aktive, siger Niels Eske Nyhus. Han understreger, at tilskudsreglerne bygger på tillid mellem kommune og foreningslivet. - Bare den tanke, at nogle skulle forsøge at skabe tilskudsberettigede medlemmer uden, at de er det, ligger mig meget fjernt. Regelsættet for tilskud bygger på tillid, og jeg håber ikke, at vi har nogle foreninger, der bevist vil snyde kommunen for penge. Det vil stride imod formålet med at have en forening og sandsynligvis også mod foreningens vedtægter, siger forvaltningschefen. Han oplyser, at skulle nogle foreninger komme med ukorrekte eller unøjagtige oplysninger, kan det betyde, at de skal betale tilskuddet tilbage og de kan få en karantæne fra at få kommunalt tilskud i en periode. Reglerne for familiekontingent bliver behandlet på folkeoplysningsudvalgets næste møde på baggrund af henvendelsen fra Vedsted GF.