Lokalpolitik

Tilskud til hæfte om humorister

} STØTTEBELØB: Bestyrelsen for Brostrup-Haverslev Lokalhistoriske Forening kan glæde sig over netop at have modtaget 5.000 kroner fra Folkeoplysningsudvalget i støtte til udgivelse af hæftet Humorister i Haverslev gennem tiderne. Hæftet er på 30 sider med gamle fotos, tegninger og omtale af nogle af de mange anekdoter og gode gamle historier, som nu afdøde borgere i Haverslev har bidraget med gennem tiderne. Mangeårig formand for foreningen, pensionist Villy Christensen, har samlet materialet til hæftet på vegne af Brorstrup-Haverslev Lokalhistoriske Forening. Det blev udgivet og var klar til salg i forbindelse med sankthansfesten i søanlægget i Haverslev i år. Det første oplag er på 300 eksemplarer, hvoraf omkring havldelen ifølge Villy Christensen allerede er solgt til lokahistorisk interesserede for 50 kroner stykket fra flere salgsteder rundt iHaverslev by. Bestyrelsen for den lokalhistoriske forening har her i efteråret beslutte at ændre åbningstiderne for arkivet i medborgerhuset i Søndergade. Fremover vil der være åbent for publikum hver onsdag eftermiddag i tidsrummet fra klokken 13.30 til 17, hvor mindst en repræsenmtat for bestyrelsne vil værre til stede for at vejlede besøgende. Før sommerferien var arkivet også åben den første onsdag i måneden i tidsrummet fra klokken 16 til 20, men grundet erfaring med kun ganske få besøgende om aftenen droppes dette fremover. } VALGPERSONALE HANNERUP: I forbindelse med afvikling af kommunale og regionale valg 15. november er følgende af kommunalbestyrelsen valgt som valgstyrere og tilforordnede for afstemningsområdet Hannerup: Anna Hauer, Susanne Nielsen, Inger Bach, Karen Bjørn Mogensen og Anders Egelund. Afstemningsstedet bliver Snæbum Forsamlingshus for de godt 60 vælgere fra Hannerup, der efter en lokalafstemning bliver en del af Mariagerfjord Kommune.