Lokalpolitik

Tilskud til idræt og spejdere i fokus

Nyt forslag skal være klar inden 1. december

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Politikerne i underudvalget for Fritid og Kultur har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et forslag til fremtidens kommunale tilskud til idrætten og spejderne. Formand for Kultur og Fritids, Eskild Sloth, understreger, at de to ordninger skal harmoniseres. - Vi kan kun i en overgangsperiode køre med to forskellige ordninger, men det er for mig at se vigtigt at få ordningen harmoniseret. - Og det tror jeg også vi får med hensyn til tilskudordningerne. Det er straks værre med hensyn til hallerne, hvor vi i dag har to forskellige ordninger. Hallerne i Dronninglund Kommune får i dag leje fra kommunen, når skolerne bruger hallerne. I Brønderslev Kommune får man et noget større tilskud over lokalelejen. Men tallene er svære at sammenligne, konkluderer Eskild Sloth. Budgettet skal holdes Arbejdsgruppen skal blandt andet se på regler for lokaletilskud, regler for foreningernes brug af haller og udbetaling af tilskud for 2006. Gruppens medlemmer skal drøfte den indholdsmæssige del af tilskudsordningen, og forudsætningen er, at forslaget skal holde sig inden for det budget, der bliver vedtaget i oktober. Arbejdsgruppen skal også forholde sig til det faktum, at Dronninglund i dag ikke yder tilskud til medlemmer, der er bosat uden for kommunen, mens det modsatte er tilfældet i Brønderslev Kommune. Hvordan fremtiden i den henseende skal forme sig, skal gruppen også komme med forslag til. - Vi vil gerne se et opllæg og en beregning der viser, hvad det vil betyde for foreningerne, hvis ændre på reglerne. siger Eskild Sloth. Arbejdsgruppen skal være klar med et forslag i udgangen af november. Gruppen sammensættes af to repræsentanter fra Idrætssamvirket, to fra Spejdersamvirket og to personer fra forvaltningen i de to nuværende kommuner.