Tilskud til museer i spil igen

Spareforslag vil reducere tilskuddene til Vesthimmerlands Museum og Limfjordsmuseet og helt fjerne tilskuddet til Stenaldercentret

VESTHIMMERLAND:Skal turistkontoret i Farsø lukke og erstattes af et bureau på biblioteket? Og skal tilskuddet til kommunens to statsanerkendte museer reduceres, og tilskuddet til Stenaldercentret Ertebølle helt fjernes? Eller skal man hellere reducere tilskuddet til landsbyudvalget eller fjerne det kommunale driftstilskud til medborgerhuse og forsamlingshuse? Det er nogle af de svære spørgsmål, som politikerne i kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, når de mødes torsdag eftermiddag. Udvalget er blevet bedt om at spare cirka 10 procent af sit budget, nemlig 5,7 millioner kroner. Forvaltningen har udarbejdet en række spareforslag, og det er dem, politikerne skal vælge imellem. Det forslag, der giver mest, at sælge en række ejendomme, hvoraf nogle i dag bruges som lokale forsamlingshuse og mødesteder. Det drejer sig blandt andet om Strandby Vandrerhjem, Gundersted gamle skole og Vegger gamle skole. Her kan kommunen spare en hel del på driften, hvis bygningerne sælges. Måske op mod 664.000 kroner årligt. Hvis man sænker lokaletilskuddet til frivillige, folkeoplysende foreninger kan man spare 643.000 kroner årligt, vurderer forvaltningen. Politikerne bliver også præsenteret for forslag om at spare 600.000 kroner på tilskuddet til hallerne, 328.000 kroner på tilskuddet til kulturskolen og 300.000 kroner på tilskuddet til bibliotekerne. Risikerer lukning Hvis man fuldstændig fjerner det kommunale tilskud til Stenaldercentret Ertebølle sparer man 515.000 kroner. "Fjernelse af det kommunale driftstilskud vil formentlig betyde en lukning af museet", bemærkes det i et bilag til dagsordenen. Og så er der Vesthimmerlands Museum og Limfjordsmuseet, der sidste år blev lovet et ekstra tilskud på 700.000 kroner til deling i 2010. Her kan man snuppe 368.000 kroner tilbage igen, foreslår forvaltningen. Museerne har ganske vist begge to sendt en ansøgning ind om endnu større tilskud for at kunne holde aktivitetsniveauet og opfylde forpligtelserne, men det er en anden snak, som der næppe bliver plads til, hvis det ender med, at kultur- og fritidsudvalget skal effektuere besparelser for 5,7 millioner kroner. Hårde odds - Hvis vi skal spare så meget, så bliver der slet ingen ønsker opfyldt, konkluderer udvalgsformand Torben Myrup (V). - Det er hårde odds at få sådan nogle sparekrav, for vi synes selv, at vores budget er passende, og det er ikke os, der har overskredet vores budget. Nu laver vi selvfølgelig en prioriteret spareliste, hvis vi kan blive enige om det i udvalget, men når vi kommer til prioriteringsseminaret i næste uge, så er vi også nødt til at tage en diskussion om, hvilke udvalg der skal tage den største del af besparelsen, siger han. Selv ønsker han ikke på nuværende tidspunkt at sige ret meget om, hvor man efter hans mening kan finde nogle besparelser. - Men et eller andet sted skal vi jo finde noget, så det kan da godt være, at man i Farsø må klare sig med et turistbureau på biblioteket, siger Torben Myrup og tilføjer: - Det kan også være, man kan finde lidt på hallerne, for der er meget forskel på de enkelte hallers økonomi. Man kunne måske godt sige, at nogle af dem, der klarer sig godt, skal have et lidt mindre tilskud for at vi får råd til at hjælpe alle hallerne til at klare sig i sidste ende.