Velgørenhed

Tilskud til Musikkens Hus ulovligt

Lufthavnen donerede en million, som nu er betalt tilbage

AALBORG:Det var forventningen om, at Musikkens Hus kunne give flere kunder i lufthavnen, at Aalborg Lufthavn i 2003 donerede en million kroner til det kommende Musikkens Hus. Men den går ikke, slår det kommunale tilsyn i Århus fast i en afgørelse. Der var nemlig ikke hjemmel i vedtægterne for Aalborg Lufthavn til at donere disse penge, ligesom det ikke kan anses som et sædvanligt led i den virksomhed, som Aalborg Lufthavn skal udøve. Ifølge borgmester og formanden for bestyrelsen for Aalborg Lufthavn, Henning G. Jensen, er pengene nu betalt tilbage til lufthavnen. Det kommunale tilsyn i Århus behandlede sagen, fordi statsamtsmanden for Nordjyllands Amt erklærede sig inhabil i sagen. Troede det var i orden I afgørelsen fra det kommunale tilsyn står der, at tilsynet ville anmode ledelsen i Aalborg Lufthavn om at oplyse, hvilke overvejelser, der lå bag donationen af pengene. Det skete for at overveje, om der var grund til at anlægge erstatningssag mod Aalborg Lufthavns ledelse for det tab, som donationen har påført det kommunale fællesskab. Ifølge Henning G. Jensen har man svaret det kommunale tilsyn, og han fortæller, at man ikke gik ud fra, at der var noget juridisk forkert i donationen. - Når vi ejer og driver lufthavnen, gik vi ud fra, at hvis vi mente, at det var godt for forretningen, så var der ikke noget galt i det, siger Henning G. Jensen. Statsamtet lagde i sin afgørelse af donationen til Musikkens Hus vægt på, at der ikke var tale om et sponsorat, hvor der var tale om en modydelse. Aalborg Lufthavn overvejer ifølge Henning G. Jensen at lave en samarbejdsaftale med Musikkens Hus, hvor der bliver tale om et synligt sponsorat.