Børnepasning

Tilskud til privat børnepasning

Forældre med skæve arbejdstider får nye pasningsmuligheder

HIRTSHALS:Fra 1. august får forældre i Hirtshals Kommune mulighed for at få tilskud til at arrangere privat børnepasning for børn mellem 0 og 3 år. Det sker som led i regeringens fritvalgspakke, paragraf 26 i "Lov om social service", der blev vedtaget af Folketinget 29. april. Børne- og kulturudvalget i Hirtshals har derimod fundet det vigtigt, at de 3-5 årige møder jævnaldrende i kommunens børnehaver, så tilbuddet omfatter derfor ikke denne aldersgruppe. For at få del i tilskuddet til privat børnepasning skal forældrene selv være arbejdsgivere i forhold til børnepasseren, og denne skal være godkendt af de tilsynsførende i dagplejen, der har fået opgaven med at føre tilsyn med ordningen. Ordningen betyder, at forældre med skæve arbejdstider nu får mulighed for at få børnene passet med kommunalt tilskud. Der gives tilskud til: at forældre selv passer deres børn. at forældre kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat børnepasningsordning eller købe sig en plads i en privat pasningsordning, der er etableret af andre. at forældre kan indgå aftale med en privatperson, som i sit eget hjem, i forældrenes hjem eller i andre lokaler passer barnet/børnene. I disse tilfælde skal børnepasseren enten være ansat med forældrene som arbejdsgivere eller være selvstændigt erhvervsdrivende. Der er i denne forbindelse en del krav, som skal være opfyldt. Bl.a. skal børnepasseren være fyldt 18 år og have boet i Danmark i mindst syv år. Børne- og kulturudvalget foreslår, at tilskuddet maksimalt bliver på 3.300 kr. om måneden, dog højst 70 procent af forældrenens dokumenterede udgifter til pasning. Denne takstfastsættelse skal byrådet dog tage endelig stilling til på sit møde i august. - Vi er naturligvis spændte på, hvordan den nye ordning bliver modtaget, men vi tror ikke, den grundlæggende vil ændre strukturen på børnepasningsområdet, siger formand for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (Borgerlisten). I første omgang anbefaler udvalget at gøre tilbuddet tidsbegrænset for 2003. Til november regnes der på en fortsættelse af den lokale ordning for næste år.